Actueel


Wij informeren u graag over mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden. In deze rubriek vindt u informatie over nieuwe cursussen en actuele ontwikkelingen rond ons cursusaanbod. Verder treft u hier thema-artikelen aan. In deze artikelen belichten wij een bepaald thema uit een van onze cursussen en zetten uiteen waarom dit belangrijk is voor de dagelijkse praktijk.

actueel
desinfecteren handen

Corona maatregelen op onze locaties

Wij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u in een veilige omgeving kunt deelnemen aan een cursus op locatie. Zo wordt met de opstelling rekening gehouden met 1,5m afstand, worden looproutes aangegeven en worden de hygiënemaatregelen nageleefd. Heeft u desondanks vragen? Bel gerust met een van onze medewerkers of stuur vraag per e-mail.
Vraag over locatie

Ton de Boer

Update Corona

Op 9 december is er een webinar waar u door professor Ton de Boer, hoogleraar Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelenop  op de hoogte wordt gebracht over de recente ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 en waar u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
Naar informatie en inschrijven
 
 

adhd

Nieuw: ADHD, e-module

Is de sterke stijging van het gebruik van stimulantia bij ADHD terecht? En op basis van welke gegevens is methylfenidaat voor ADHD bij volwassenen geregistreerd? Kent u de effecten van stimulantia op de kernsymptomen van ADHD? En weet u hoe u eventuele bijwerkingen kunt monitoren? Lees meer over onze nieuwe e-module ADHD.
Meer informatie

voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Voeding beïnvloedt in specifieke gevallen de werking van geneesmiddelen en vice versa. Dit keer in PAO Actueel een interview met Rinske Pauw, Nina Hemminga-Jansen en Renger Witkamp over interacties tussen geneesmiddelen en voeding.
Lees interview

klinisch redeneren; zorg voor patient

Klinisch redeneren

Beslissingen nemen over farmacotherapie die niet alleen gebaseerd zijn op een richtlijn of standaard. Dit vereist klinisch redeneren, een nieuw te ontwikkelen vaardigheid voor apothekers. In PAO Actueel een interview met Adrianne Faber, Melvin Lafeber en Chiel Ebbelaar over klinisch redeneren. 
Lees interview