Actueel


Wij informeren u graag over mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden. In deze rubriek vindt u informatie over nieuwe cursussen en actuele ontwikkelingen rond ons cursusaanbod. Verder treft u hier thema-artikelen aan. In deze artikelen belichten wij een bepaald thema uit een van onze cursussen en zetten uiteen waarom dit belangrijk is voor de dagelijkse praktijk.

actueel
cursusaanbod 2022

Cursusaanbod 2022: hele maand december vroegboekkorting

Ook in 2022 ontvangen wij u weer graag op een van onze locaties of digitaal. Wanneer u zich in de maand december inschrijft voor een cursus in 2022 ontvangt u € 25 korting per cursus (e-modules uitgezonderd).
De actie loopt van 1 december t/m 31 december 2021.
Cursusaanbod 2022

desinfecteren handen

Corona maatregelen

Daar waar mogelijk zullen onze cursussen plaatsvinden via Zoom. Voor cursussen die fysiek plaatsvinden volgen wij de maatregelen van de overheid. Op onze cursuslocaties vindt de CoronaCheck-app controle plaats. Gaat u naar een van onze cursussen, ga naar de cursuspagina op onze website, bij de uitgebreide informatie kunt u lezen of de cursus fysiek of via zoom plaatsvindt. Heeft u desondanks vragen? Bel gerust met een van onze medewerkers of stuur vraag per e-mail.
Vraag over locatie

Polyfarmacie ouderen

Hoe bereik ik een optimaal medicatieregime?

Niet te veel medicatie, maar ook niet te weinig en goed op elkaar afgestemd. Deprescribing in de praktijk brengen is soms lastig. Apothekers baseren zich vaak teveel op richtlijnen en de arts is niet altijd bereid voorgestelde interventies over te nemen. Maar door adviezen te koppelen aan de klachten van de patiënt, leiden medicatiereviews vaker tot een optimaal medicatieregime. In PAO Actueel specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Clara Drenth en internist en klinisch farmacoloog Melvin Lafeber over hoe je een optimaal medicatieregime bereikt. Klik hier om het interview te lezen. 
Lees interview

e-health

Nieuwe cursus: E-health voor apothekers

De mogelijkheden van informatietechnologie zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de zorg loopt nog steeds achter met het inzetten van nieuwe digitale toepassingen. Maakt u in uw apotheek al gebruik van digitale innovaties? Kunnen uw patiënten online hun medicatiegegevens inzien? Welke digitale toepassingen uit andere sectoren kunt u inzetten in uw apotheek? Onze nieuwe cursus E-health voor apothekers helpt u digitale oplossingen met succes te implementeren in uw apotheek. Deze cursus wordt na de zomer gepland, u kunt zich alvast aanmelden.
Naar informatie en inschrijven

 

voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Voeding beïnvloedt in specifieke gevallen de werking van geneesmiddelen en vice versa. Op 10 november is de cursus Voeding en geneesmiddelen. Rinske Pauw, Nina Hemminga-Jansen en Renger Witkamp gaven een interview over interacties tussen geneesmiddelen en voeding.  
Informatie en inschrijven           Lees interview

Ton de Boer

Update Corona met Ton de Boer; de laatste stand van zaken

Op 9 december staat de 3e webinar gepland waar u door professor Ton de Boer, hoogleraar Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, op de hoogte wordt gebracht over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en waar u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
Naar informatie en inschrijven
 
 

polyfarmacie

Nieuwe cursus: Samen polyfarmacie optimaliseren

De farmaceutische zorg voor kwetsbare ouderen is een uitdaging. Richtlijnen en standaarden zijn niet altijd een op een van toepassing. Lukt het om de patiënt centraal te stellen bij de zorg? Kunt u de voorschrijver rationele adviezen geven bij ouderen met polyfarmacie? Onze nieuwe  nascholing Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie gaat in op rationeel voorschrijven en afleveren van medicatie aan ouderen met polyfarmacie. Na het volgen van de nascholing bent u in staat om, in samenwerking met andere zorgverleners, polyfarmacie bij kwetsbare patiëntengroepen optimaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

leefstijl

Leefstijladvisering in de apotheek

PAO Actueel: een interview met Rinske Pauw, ziekenhuisapotheker, Rogier Larik, openbaar apotheker, en Yvo Sijkpens, internist nefroloog, over het belang en invloed die leefstijl kan hebben op het ontstaan en beloop van ziektes en aandoeningen. 
Lees interview

oudere en medicijnen

Nieuw: Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Heeft u bij het uitvoeren van het verplichte aantal medicatiereviews ook het gevoel dat maar een beperkt deel tot een zinvolle uitkomst leidt? Loopt u telkens tegen dezelfde knelpunten aan? Krijgt u vaak de patiënt of de arts niet mee in de voorgestelde interventies? 
Onze nieuwe tweedaagse cursus Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews met speciaal aandacht voor demedicaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

logo pharmsupport

Samenwerking met PharmSupport uitgebreid

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met PharmSupport op het gebied van cursussen over onder meer kwaliteitsmanagement en GMP. De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de ziekenhuisapotheek, binnen farmaceutische bedrijven en in aanverwante bedrijfstakken. Het betreft op maat gesneden eendaagse cursussen waarin praktische handvaten worden aangereikt voor de juiste toepassing van de regelgeving. De behoefte aan deze onderwerpen bleek groot. Wij hebben daarom besloten de samenwerking met PharmSupport uit te breiden. In 2021 zullen 4 cursussen worden aangeboden op het gebied van Change Control, Deviation Management, Risk Management en Data Integriteit. In de aanloop naar de cursus Deviation Management zal tevens een e-learning beschikbaar zijn die de basisbeginselen van afwijkingenbeheer bijbrengt.

logo Pharmefficient

Samenwerking PAOFarmacie en Pharmefficient

Kosteneffectiviteit analyses, waardegedreven zorg, uitkomstgerichte zorg en bekostingssystematiek worden steeds belangrijker met de toenemende kosten in de zorg en toenemende vraag naar hoogwaardige zorg. Met name op het gebied van het inkopen van dure geneesmiddelen en bij het uitrollen van Value Based Healthcare trajecten in ziekenhuizen is kennis over deze onderwerpen noodzakelijk. De bekostiging van geneesmiddelen vraagt steeds meer tijd en ervaring van ziekenhuisapotheker. De toenemende zorgkosten door nieuwe dure therapieën vragen specifieke kennis van ziekenhuisapothekers en medisch specialisten om de zorg efficiënt en doelmatig te houden. Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met Pharmefficient, die cursussen heeft ontwikkeld gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg.

Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

Nieuw: Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

De behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie (SaB) vindt vaak plaats in een multidisciplinair team waar de ziekenhuisapotheker onderdeel vanuit maakt. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt deze expertise in meer of mindere mate bij elkaar gebracht in een multidisciplinair overleg (MDO).  
Lees verder
 

logo VJA

De VJA en PAOFarmacie slaan handen ineen.

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen van de beginnende (openbaar) apotheker en helpt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrière jaren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het organiseren van nascholingen. 

Sinds 2020 is PAOFarmacie een samenwerking aangegaan met de VJA. Hierdoor kunnen VJA leden gebruik maken van diverse nascholing mogelijkheden van PAO Farmacie. Samen zorgen we er op deze manier voor dat jonge apothekers zich blijven ontwikkelen en kunnen werken aan een duurzame toekomst van het apothekersvak. 

Toetsingsonderwijs

Toetsingsonderwijs; professionele communicatie

In het nieuwe curriculum moeten openbaar apotheker-specialisten minimaal 10 uur geaccrediteerde toetsing volgen. Dit kan door intervisie, maar ook toetsingsonderwijs is een leerzaam alternatief. In deze editie van PAO Actueel een interview met Rik Bes en Jaap Postma over wat toetsingsonderwijs inhoudt. En Linda Mulder over haar deelname en ervaringen aan een van de eerste cursusdagen.
Naar  interview
 

klinisch redeneren; zorg voor patient

Klinisch redeneren

Beslissingen nemen over farmacotherapie die niet alleen gebaseerd zijn op een richtlijn of standaard. Dit vereist klinisch redeneren, een nieuw te ontwikkelen vaardigheid voor apothekers. In PAO Actueel een interview met Adrianne Faber, Melvin Lafeber en Chiel Ebbelaar over klinisch redeneren. 
Lees interview