Actueel


Wij informeren u graag over mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden. In deze rubriek vindt u informatie over nieuwe cursussen en actuele ontwikkelingen rond ons cursusaanbod. Verder treft u hier thema-artikelen aan. In deze artikelen belichten wij een bepaald thema uit een van onze cursussen en zetten uiteen waarom dit belangrijk is voor de dagelijkse praktijk.

actueel
cursusoverzicht plaatje

Cursusaanbod najaar 2021

Ons cursusaanbod voor het najaar van 2021 staat voor u klaar! Nieuw in ons aanbod is het symposium Apotheker en leefstijl symposium op 30 september en Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen, een tweedaagse cursus op 16 en 17 november.
Volledige cursusaanbod najaar 2021

oudere en medicijnen

Nieuw: Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Heeft u bij het uitvoeren van het verplichte aantal medicatiereviews ook het gevoel dat maar een beperkt deel tot een zinvolle uitkomst leidt? Loopt u telkens tegen dezelfde knelpunten aan? Krijgt u vaak de patiënt of de arts niet mee in de voorgestelde interventies? 
Onze nieuwe tweedaagse cursus Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews met speciaal aandacht voor demedicaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

leefstijl

Nieuw: Apotheker en leefstijl symposium

Een gezonde leefstijl heeft invloed op de preventie van chronische aandoeningen. Leefstijl is een begrip dat steeds vaker valt bij de behandeling van chronische aandoeningen. Het overgrote deel van alle hartinfarcten is bijvoorbeeld te voorkomen door leefstijlaanpassingen. Maar welke interventies zijn eigenlijk het meest effectief? Welke rol kunt u als apotheker vervullen? En wat levert een gezondere leefstijl op voor de patiënt? Op  30 september is het eerste symposium Apotheker en leefstijl. In dit symposium wordt nader ingegaan wat uw rol als apotheker kan zijn in leefstijlinterventies. 
Naar informatie en inschrijven

logo pharmsupport

Samenwerking met PharmSupport uitgebreid

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met PharmSupport op het gebied van cursussen over onder meer kwaliteitsmanagement en GMP. De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de ziekenhuisapotheek, binnen farmaceutische bedrijven en in aanverwante bedrijfstakken. Het betreft op maat gesneden eendaagse cursussen waarin praktische handvaten worden aangereikt voor de juiste toepassing van de regelgeving. De behoefte aan deze onderwerpen bleek groot. Wij hebben daarom besloten de samenwerking met PharmSupport uit te breiden. In 2021 zullen 4 cursussen worden aangeboden op het gebied van Change Control, Deviation Management, Risk Management en Data Integriteit. In de aanloop naar de cursus Deviation Management zal tevens een e-learning beschikbaar zijn die de basisbeginselen van afwijkingenbeheer bijbrengt.

logo Pharmefficient

Samenwerking PAOFarmacie en Pharmefficient

Kosteneffectiviteit analyses, waardegedreven zorg, uitkomstgerichte zorg en bekostingssystematiek worden steeds belangrijker met de toenemende kosten in de zorg en toenemende vraag naar hoogwaardige zorg. Met name op het gebied van het inkopen van dure geneesmiddelen en bij het uitrollen van Value Based Healthcare trajecten in ziekenhuizen is kennis over deze onderwerpen noodzakelijk. De bekostiging van geneesmiddelen vraagt steeds meer tijd en ervaring van ziekenhuisapotheker. De toenemende zorgkosten door nieuwe dure therapieën vragen specifieke kennis van ziekenhuisapothekers en medisch specialisten om de zorg efficiënt en doelmatig te houden. Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met Pharmefficient, die cursussen heeft ontwikkeld gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg.

Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

Nieuw: Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

De behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie (SaB) vindt vaak plaats in een multidisciplinair team waar de ziekenhuisapotheker onderdeel vanuit maakt. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt deze expertise in meer of mindere mate bij elkaar gebracht in een multidisciplinair overleg (MDO).  
Lees verder
 

logo VJA

De VJA en PAOFarmacie slaan handen ineen.

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen van de beginnende (openbaar) apotheker en helpt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrière jaren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het organiseren van nascholingen. 

Sinds 2020 is PAOFarmacie een samenwerking aangegaan met de VJA. Hierdoor kunnen VJA leden gebruik maken van diverse nascholing mogelijkheden van PAO Farmacie. Samen zorgen we er op deze manier voor dat jonge apothekers zich blijven ontwikkelen en kunnen werken aan een duurzame toekomst van het apothekersvak. 

Toetsingsonderwijs

Toetsingsonderwijs; professionele communicatie

In het nieuwe curriculum moeten openbaar apotheker-specialisten minimaal 10 uur geaccrediteerde toetsing volgen. Dit kan door intervisie, maar ook toetsingsonderwijs is een leerzaam alternatief. In deze editie van PAO Actueel een interview met Rik Bes en Jaap Postma over wat toetsingsonderwijs inhoudt. En Linda Mulder over haar deelname en ervaringen aan een van de eerste cursusdagen.
Naar  interview
 

desinfecteren handen

Corona maatregelen op onze locaties

Wij hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u in een veilige omgeving kunt deelnemen aan een cursus op locatie. Zo wordt met de opstelling rekening gehouden met 1,5m afstand, worden looproutes aangegeven en worden de hygiënemaatregelen nageleefd. Heeft u desondanks vragen? Bel gerust met een van onze medewerkers of stuur vraag per e-mail.
Vraag over locatie

voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Voeding beïnvloedt in specifieke gevallen de werking van geneesmiddelen en vice versa. Dit keer in PAO Actueel een interview met Rinske Pauw, Nina Hemminga-Jansen en Renger Witkamp over interacties tussen geneesmiddelen en voeding.
Lees interview

klinisch redeneren; zorg voor patient

Klinisch redeneren

Beslissingen nemen over farmacotherapie die niet alleen gebaseerd zijn op een richtlijn of standaard. Dit vereist klinisch redeneren, een nieuw te ontwikkelen vaardigheid voor apothekers. In PAO Actueel een interview met Adrianne Faber, Melvin Lafeber en Chiel Ebbelaar over klinisch redeneren. 
Lees interview