Actueel


Wij informeren u graag over mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden. In deze rubriek vindt u informatie over nieuwe cursussen en actuele ontwikkelingen rond ons cursusaanbod. Verder treft u hier thema-artikelen aan. In deze artikelen belichten wij een bepaald thema uit een van onze cursussen en zetten uiteen waarom dit belangrijk is voor de dagelijkse praktijk.

actueel

‘PAOFarmacie steekt de oceaan over en gaat scholing naar de Antillen brengen!”

Docent @Melvin Lafeber van PAOFarmacie gaat een mooie scholingsdagen geven  aan de apothekers van de SBFZ op Aruba en de apothekers op de andere eilanden van de Nederlandse Antillen. Daarmee ondersteunt PAOFarmacie de apothekers zich verder inhoudelijk te ontwikkelen en aan de herregistratie eisen te voldoen. Melvin gaat de onderwerpen Labwaarden, Demedicalisering (kwetsbare ouderen) en Arterieel vaatlijden in de scholingsdagen behandelen. We wensen hem en de apothekers waardevolle scholingsdagen!

zie de Flyer

Cursusaanbod Najaar 2024

PAOFarmacie is trots om hierbij het cursusaanbod van najaar 2024 te presenteren!

Veel apothekers zijn op zoek naar kleinschalige interactieve nascholingen. 80% van ons aanbod is op deze manier ontwikkeld en kan in kleine groepen gevolgd worden.

In 2024 starten we met onze nieuwe blended cursus “Psychofarmaca nieuwe stijl”, 11 accreditatiepunten. PAOFarmacie is druk bezig met de ontwikkeling van de cursusreeks Small 6, dat naast de bekende cyclus BIG-6, de kleine ziekte beelden  interactief gaat bespreken. 

Daarnaast hebben we mooie onderwijs om uw toetsingsuren te behalen. Via Intervisie, maar ook “Toetsingsonderwijs voor apothekers”: verbeter uw professionele communicatie en  het vervolg daarop: “Samenwerken en Communiceren”, intercollegiaal toetsingsonderwijs voor apothekers.

Op verzoek van vele apothekers hebben we een leiderschapstraject ontwikkeld. Deze start in september ‘Leiderschap in Verbinding’, jouw leiderschap staat centraal! Dit is een  leiderschapsprogramma van ruim een jaar bestaande uit 5 opleidingsdagen en 4 reflectiesessies. Je krijgt steeds meer inzicht in de impact van jouw leiderschap t.o.v. jezelf, je medewerkers, jouw team, jouw organisatie en de omgeving van de apotheek. Met concrete handvatten breng je het geleerde direct in de praktijk en dit levert je 37 accreditatiepunten inclusief 10 toetsingsuren op. ”Leiderschap in Verbinding” is een aantrekkelijk programma voor jou als apotheker!

We nodigen je graag uit om ons aanbod te bekijken en dit aanbod zullen we het gehele jaar blijven aanvullen met nieuwe onderwerpen op basis van jouw behoefte.

gezamenlijk nascholingsagenda

Voorjaarsoverzicht van scholingsaanbod

Voorjaarsoverzicht van het scholingsaanbod

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR), het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), het Charlotte Jacobs Instituut (CJI) en Stichting PAOFarmacie (PAOF) ,trekken samen op om goede, inhoudelijke, onafhankelijke scholing voor apothekers te waarborgen. Het eerste initiatief is om het aanbod van scholing dit voorjaar te bundelen en voor alle apothekers zichtbaar te maken.

 

communicatie

Communiceren kun je leren

Aan een patiënt uitleggen hoe hij het best zijn antibioticum kan innemen. Met een medisch specialist overleggen over een lastig recept. Of je apotheekteam meekrijgen in een innovatief idee. Een apotheker moet in al deze situaties over de juiste communicatieve vaardigheden beschikken. In de praktijk blijkt telkens weer dat we weten wat we willen vertellen, maar worden we nu eigenlijk wel goed begrepen?  
Het lijkt een open deur, een nascholing over beter communiceren. Maar als een proces in de apotheek minder goed loopt, is er vaak wel iemand die roept dat het aan de communicatie ligt. Maar wat gaat er dan precies mis? En hoe verbeter je de communicatie? 
Joep den Dries, en twee van onze docenten, Lucie Douwes Dekker en Rik Bes, over communicatie. 
Lees interview

Polyfarmacie ouderen

Hoe bereik ik een optimaal medicatieregime?

Niet te veel medicatie, maar ook niet te weinig en goed op elkaar afgestemd. Deprescribing in de praktijk brengen is soms lastig. Apothekers baseren zich vaak teveel op richtlijnen en de arts is niet altijd bereid voorgestelde interventies over te nemen. Maar door adviezen te koppelen aan de klachten van de patiënt, leiden medicatiereviews vaker tot een optimaal medicatieregime. In PAO Actueel specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Clara Drenth en internist en klinisch farmacoloog Melvin Lafeber over hoe je een optimaal medicatieregime bereikt. 
Lees interview 
Cursus: Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen
 

e-health

Nieuwe cursus: E-health voor apothekers

De mogelijkheden van informatietechnologie zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de zorg loopt nog steeds achter met het inzetten van nieuwe digitale toepassingen. Maakt u in uw apotheek al gebruik van digitale innovaties? Kunnen uw patiënten online hun medicatiegegevens inzien? Welke digitale toepassingen uit andere sectoren kunt u inzetten in uw apotheek? Onze nieuwe cursus E-health voor apothekers helpt u digitale oplossingen met succes te implementeren in uw apotheek. Deze cursus wordt na de zomer gepland, u kunt zich alvast aanmelden.
Naar informatie en inschrijven

 

polyfarmacie

Nieuwe cursus: Samen polyfarmacie optimaliseren

De farmaceutische zorg voor kwetsbare ouderen is een uitdaging. Richtlijnen en standaarden zijn niet altijd een op een van toepassing. Lukt het om de patiënt centraal te stellen bij de zorg? Kunt u de voorschrijver rationele adviezen geven bij ouderen met polyfarmacie? Onze nieuwe  nascholing Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie gaat in op rationeel voorschrijven en afleveren van medicatie aan ouderen met polyfarmacie. Na het volgen van de nascholing bent u in staat om, in samenwerking met andere zorgverleners, polyfarmacie bij kwetsbare patiëntengroepen optimaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

oudere en medicijnen

Nieuwe cursus: Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Heeft u bij het uitvoeren van het verplichte aantal medicatiereviews ook het gevoel dat maar een beperkt deel tot een zinvolle uitkomst leidt? Loopt u telkens tegen dezelfde knelpunten aan? Krijgt u vaak de patiënt of de arts niet mee in de voorgestelde interventies? 
Onze nieuwe tweedaagse cursus Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews met speciaal aandacht voor demedicaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

Nieuw: Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

De behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie (SaB) vindt vaak plaats in een multidisciplinair team waar de ziekenhuisapotheker onderdeel vanuit maakt. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt deze expertise in meer of mindere mate bij elkaar gebracht in een multidisciplinair overleg (MDO).  
Lees verder
 

Toetsingsonderwijs

Toetsingsonderwijs; professionele communicatie

In het nieuwe curriculum moeten openbaar apotheker-specialisten minimaal 10 uur geaccrediteerde toetsing volgen. Dit kan door intervisie, maar ook toetsingsonderwijs is een leerzaam alternatief. In deze editie van PAO Actueel een interview met Rik Bes en Jaap Postma over wat toetsingsonderwijs inhoudt. En Linda Mulder over haar deelname en ervaringen aan een van de eerste cursusdagen.
Naar  interview
 

klinisch redeneren; zorg voor patient

Klinisch redeneren

Beslissingen nemen over farmacotherapie die niet alleen gebaseerd zijn op een richtlijn of standaard. Dit vereist klinisch redeneren, een nieuw te ontwikkelen vaardigheid voor apothekers. In PAO Actueel een interview met Adrianne Faber, Melvin Lafeber en Chiel Ebbelaar over klinisch redeneren. 
Lees interview