Datum ligt tussen
symposium kwetsbare ouderen
Symposium leefstijlapothekers
polyfarmacie
meet the expert Obesitas
gmp update
voeding en geneesmiddelen en overgevoeligheid voor voedsel
verandermanagement
toetsing
toetsing
toetsing
toets
toets
therapeutische eiwitten
patiëntgerichte communicatie
Samenwerken en Communiceren
Samenwerken en Communiceren
Samenwerken en Communiceren
nvza logo
nvza logo
nvza logo
nvza logo
Dialyse
migraine
meet the expert
nvza logo
Manage uw tijd
labwaarden
nvza logo
Intraprofessioneel leren
intervisie
nvza logo
Farmacotherapie na bariatrische chirurgie
Farmacogenetica in de praktijk; verdiepingscursus
Farmaceutische zorg in de palliatieve fase
oudere met medicijnen
kwetsbare oudere
dementie en parkinson
nvza logo
communicatie bijwerkingen
psychofarmacologie
neurologie
diabetes
cardiaal belast
vaatlijden
nvza logo
antibiotica