ADHD, e-module

ADHD is geen modegril van de afgelopen decennia, gedreven door de druk om te presteren: al in 1775 werd een ADHD-achtig syndroom beschreven. Het is een al lang onderkende stoornis. De behandeling van ADHD met stimulantia is wel controversieel. De waarde van stimulantia wordt beschreven van levensreddend tot zeer schadelijk. De discussie over de medicamenteuze behandeling van ADHD steekt dan ook regelmatig de kop op. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal voorschriften en de registratie van methylfenidaat bij volwassenen.

De e-module ADHD brengt u in korte tijd op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken rond de medicamenteuze behandeling van ADHD. De e-module gaat eerst in op de neurobiologische achtergronden van ADHD. Daarna komen de toepassing en het werkingsmechanisme van de belangrijkste middelen, methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine, uitgebreid aan de orde. De e-module behandelt onder andere het effect op de kernsymptomen van ADHD, de optimale dosering, de behandelduur en eventuele reboundverschijnselen worden. De online nascholing gaat ook in op de farmacokinetische overwegingen bij de behandeling van ADHD en de verschillen tussen de verschillende formuleringen methylfenidaat. Tot slot worden de belangrijkste bijwerkingen besproken, zoals de cardiovasculaire effecten en remming van de groei.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module: 

  • Heeft u inzicht in de symptomen van ADHD en de verschillende presentaties.
  • Bent u op de hoogte van de relevante neuroanatomie bij ADHD.
  • Kent u de neurobiologische achtergronden van ADHD.
  • Heeft u inzicht in de werkingsmechanismes van methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine.
  • Kent u de uitgangspunten voor het optimaal doseringen van deze middelen.
  • Kent u de belangrijkste bijwerkingen van ADHD-medicatie en kunt u deze managen.