Antibiotica: klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn

Antibiotica worden veel voorgeschreven in de eerste lijn. Meestal als kuur, maar ook chronisch voorgeschreven voor de profylaxe van bijvoorbeeld urineweginfecties en erysipelas. De beslissing in de eerste lijn om een infectie wel of niet te behandelen hangt onder andere af van de ernst van de infectie, het verwachte beloop en de lokalisatie. Bij chronisch gebruik bestaat altijd het risico van resistentie. En bij patiënten met polyfarmacie is het middel van eerste keuze vaak niet geschikt.
 
De nascholing Antibiotica: klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn helpt de apotheker tot een weloverwogen microbiologisch advies te komen, rekening houdend met de meest voorkomende verwekkers, het spectrum dat gedekt wordt door het antibioticum en interacties met andere geneesmiddelen. Grondige farmacotherapeutische kennis en klinisch redeneren zijn hierbij essentieel. Ook een goede communicatie met betrokken zorgverleners is een vereiste.

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
  • de e-module;
  • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

Met de e-module frist u uw kennis op over de medische microbiologie. De bijeenkomst bestaat uit twee delen van ieder 3 uur. In het eerste deel wordt achtergrondinformatie gegeven over de belangrijkste pathogenen in de eerste lijn, de indeling van antibiotica en de klinische toepassingen bij polyfarmacie. Bij het tweede deel wordt dieper ingegaan op veelvoorkomende infecties in de eerste lijn zoals urineweginfecties, huidinfecties en infecties van de luchtwegen.Tijdens de cursus gaat u met andere deelnemers, op basis van casuïstiek, adviezen uitwerken en bespreken. 

De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Wanneer u de e-module Infectieziekten: Medische microbiologie al gevolgd heeft hoeft u zich alleen in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

  • Kent u de symptomen van infecties en ontstekingen en de morfologische verschijnselen hiervan.
  • Weet u op welke manier de belangrijkste ziekteverwekkers weefsel beschadigen.
  • Kent u de behandeling en de meest voorkomende verwekkers van veel voorkomende bacteriële huidinfecties, de belangrijkste luchtweg- en KNO-infecties, urineweginfecties en pyelonefritis.
  • Kent u de indicaties voor het chronisch gebruik van antibiotica bij huidinfecties en urineweginfecties en de periodieke evaluaties hiervan.
  • Kunt u adviseren over de zin en onzin van het chronisch gebruik van antibiotica bij urineweginfecties.
  • Kunt u adviseren over de keuze voor een antibioticum op basis van lokalisatie, ernst van de infectie, spectrum van het antibioticum, de meest waarschijnlijke ziekteverwekker, comedicatie en comorbiditeit.
Programma

  9.00 uur   Ontvangst
  9.15 uur   Inleiding
  9.45 uur   Microbiologie en belangrijkste pathogenen
10.45 uur   Pauze
11.00 uur   Indeling antibiotica en klinische toepassingen
12.30 uur   Lunch
                  Module 2
13.00 uur   Klinisch adviseren antibiotica bij luchtweginfecties en chronische
                  longziekte  
14.30 uur   Pauze
14.45 uur   Klinisch adviseren antibiotica bij huidinfecties en urineweginfecties
16.15 uur   Afsluiting en take home messages