Apotheker en leefstijl symposium

In Nederland heeft de helft van de mensen tenminste één chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD of reuma. Drie op de tien hebben te maken met meerdere chronische ziekten (multimorbiditeit). Deze chronische aandoeningen worden vooral behandeld met symptoom bestrijdende medicatie, zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken. Bij naar schatting 80% van alle aandoeningen speelt leefstijl en dus ook voeding een rol. Inmiddels is aangetoond dat leefstijlinterventies effectief zijn in het voorkomen en behandelen van veel chronische ziektes. Leefstijlinterventies zijn vele malen goedkoper dan geneesmiddelen en hebben geen vervelende (fysieke) bijwerkingen. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat mensen met een langdurig gezonde leefstijl minder vatbaar zijn voor een ernstiger beloop van virusinfecties. 

Een gezonde leefstijl als preventie van chronische aandoeningen moet daarom een belangrijk onderdeel worden van de zorg en van het gesprek tussen zorgverleners en hun patiënten. Enkele voorbeelden:

 • Bij veel patiënten met diabetes type 2 leidt het aanpassen van de leefstijl tot minder klachten en een verbetering van het glucose – en vetmetabolisme. Medicatie kan worden afgebouwd of zelfs gestopt.
 • Van alle hartinfarcten is 90 procent te voorkomen met een verbeterde levensstijl.
 • Bij longaandoeningen, reuma en chronische vermoeidheid zijn duidelijke effecten van een verbeterde leefstijl aangetoond.
 • Aanpassen van de leefstijl, zoals gezonder eten en minder stress verkleint de kans op kanker met 30 procent, verbetert de kwaliteit van leven bij kanker en geeft een lagere kans op recidief.
 • LeefstijlApothekers hebben een protocol ontwikkeld, het zgn. Gecombineerde Leefstijl Interventie Medicatie (GLIM) protocol. Middels dit protocol krijgt een apotheker of arts inzicht in medicatie die o.a. gewichts- en eetlustveranderingen en beperkingen om te beweging kunnen veroorzaken.

Kortom, met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbetert de vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af.

De apotheker en het team kunnen hierin een sleutelrol spelen vanwege de laagdrempeligheid. Leefstijlapothekers organiseren dit symposium om u als collega in deze ontwikkeling mee te nemen. 

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met LeefstijlApothekers.

Leefstijlgeneeskunde wordt steeds vaker gezien als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen. Het farmacotherapeutisch vakblad Farma Magazine publiceert hierover in een reeks van 5 artikelen, ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging Arts en Leefstijl. Zij nemen de belangrijkste leefstijlpijlers onder de loep.
Pijler Voeding, Farma Magazine, jaargang 16, nr 02 maart 2021. Lees het artikel online
Pijler Beweging, Farma Magazine, jaargang 16, nr 04 mei 2021. Lees het artikel online

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceert een artikel over 'Investeren in behoud van gezondheid'
Breed draagvlak voor ‘leefstijl op recept’ in Amersfoort

Leerdoelen

Na afloop van het symposium:

 • Weet u wat insulineresistentie en het metabool syndroom zijn en begrijpt u de pathofysiologie hiervan.
 • Kent u de factoren die de kans op insulineresistentie en metabool syndroom vergroten.
 • Kent u de zes pijlers voor een gezonde leefstijl conform het Leefstijlroer ontwikkeld door de Vereniging Arts & Leefstijl.
 • Bent u bekend met patiënten casussen, waarin medicatie na aanpassing van de leefstijl, geheel of gedeeltelijk afgebouwd kon worden.
 • Heeft u kennisgenomen van diverse projecten in apotheken op het gebied van leefstijladvisering, demedicalisering en preventie. 
 • Heeft u kennis genomen van de introductie medicatiecheck rondom leefstijlinterventies.
Programma
8.30 uur  Ontvangst
9.00 uur  Opening
Rinske Pauw, Ziekenhuisapotheker en eigenaar De Nutritheker en Rogier Larik, Openbaar apotheker en Eigenaar Care for Cure
9.10 uur Inleiding in het ontstaan van leefstijlgerelateerde metabole ziekten.
Rogier Larik, openbaar apotheker en Eigenaar Care for Cure
 9.55 uur Metabole disfunctie; pathofysiologie en leefstijlinterventie.
Yvo Sijpkens, internist, medisch adviseur jeleefstijlalsmedicijn.nl 
10.55 uur  Pauze
11.20 uur Je leefstijl als Medicijn, de casus van een ervaringsdeskundige.
Wim Tilburgs, ervaringsdeskundige. oprichter en voorzitter Stichting Je Leefstijl als Medicijn
11.50 uur Paneldiscussie en Q&A
Rogier Larik, Yvo Sijpkens en Wim Tilburgs
12.15 uur Active break
Rinske Pauw, Ziekenhuisapotheker en eigenaar De Nutritheker
12.30 uur Lunch
13.30 uur  GLIM protocol: Impact van medicatie op leefstijlgerelateerde factoren, zoals insuline gevoeligheid, gewicht en beweging
Ellen Willemsen, openbaar apotheker Apotheek de Fronten
14.00 uur  Demedicalisering in de apotheek
Rinske Pauw, ziekenhuisapotheker en eigenaar De Nutritheker en Anne-Margreeth Krijger, Apotheker Academische Apotheek Stevenshof & SIR Instituut Leiden
14.40 uur Pauze
15.00 uur  Casuïstiek leefstijlinterventies in de apotheek
Nienke Oosterhof: apotheker Zorgapotheek  
16.00 uur Plenaire terugkoppeling casuïstiek.
Nienke Oosterhof: apotheker Zorgapotheek
16.45 uur Take Home Messages en afsluiting
Rogier Larik, openbaar apotheker en Eigenaar Care for Cure
17.00 uur Einde

 

Rinske Pauw
Rogier Larik
Yvo Sijkpens

Rinske Pauw, ziekenhuisapotheker, Rogier Larik, openbaar apotheker/ voorzitter club van leefstijlapothekers, en Yvo Sijkpens, internist nefroloog, over het belang en invloed die leefstijl kan hebben op het ontstaan en beloop van ziektes en aandoeningen. 

Interview PAO Actueel met Rinske, Rogier en Yvo; Apotheker en leefstijl

Interview uit Pharmaceutisch Weekblad met Rogier; De apotheek als gezondheidshuis in de wijk
 

Gerelateerde cursussen

Voeding en geneesmiddelen

De nascholing Voeding en geneesmiddelen gaat in op de wisselwerking tussen voeding en geneesmiddelen. Het onderliggend mechanisme van deze interacties komt aan bod.