Bekostigingstrategieën op basis van kosteneffectiviteit en VBHC (module 3)

De complexiteit van zorg en het aantal verschillende behandelingen lijken soms oneindig. De prijzen van medicatie worden nu bepaald vanuit een kosteneffectiviteitsanalyse, op basis van trials. Daarnaast zijn er prijsonderhandelingen. De toenemende zorgkosten door nieuwe dure therapieën vragen specifieke kennis van (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten om de zorg efficiënt en doelmatig te houden.

Kosteneffectiviteitsanalyse (CEA) is een methodiek om vanuit onderzoeksuitkomsten te kijken of een nieuw middel kosteneffectief is ten opzichte van de standaardzorg. Dit is een concept dat veel wordt toegepast voordat geneesmiddelen de markt betreden. Daarnaast wordt er de laatste jaren steeds meer nadruk gelegd op zorg waarbij de patiënt centraal staat. Bij value based healthcare (VBHC) is patiëntwaarde een cruciaal item. Op dit moment zijn er in veel ziekenhuizen VBHC-projecten gestart voor verschillende ziektebeelden waarbij de kwaliteit van de zorg een speerpunt is.

De combinatie van beide concepten CEA en VBHC gaat bijdragen aan nieuwe bekostiging van dure geneesmiddelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van Real World data. VBHC draagt bij aan de monitoring en verzameling van Real World data. Kosteneffectiviteitsanalyse draagt bij aan de ontwikkeling van een bekostigingsstrategie waardoor uitkomstgerichte bekostiging mogelijk zal zijn.

In deze cursus wordt de verbinding gelegd tussen CEA en VBHC, waarbij de bekostiging van dure geneesmiddelen centraal staat. In deze cursus wordt onder andere besproken:                                                                                                   

  • Hoe je VBHC en CEA integreert.
  • Hoe je een holistische blik op specifieke ziektebeelden creëert.
  • Welke bekostigingsstrategieën mogelijk zijn met behulp van beide concepten.

Deze drie uur durende module Bekostigingstrategieën op basis van kosteneffectiviteit en VBHC besteedt aandacht aan de theorie, de toepassingen in de praktijk en casuïstiek. U kunt vooraf uw specifieke casus of vraag inbrengen. 

Voor het volgen van deze nascholing is kennis over kosteneffectiviteit en VBHC vereist. De nascholingen Kosteneffectiviteit (module 1) en Value Based Healthcare (module 2) worden hiervoor aangeraden.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Wij bieden u in samenwerking met Pharmefficient drie op maat gesneden cursussen aan gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg. Hieronder bij 'gerelateerde cursussen' ziet u de ander twee modules staan.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing bent u in staat om:

  • De uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses uitgedrukt in incrementele kosteneffectiviteitsratio te interpreteren.
  • De farmaco-economische modellen in de basis uit te voeren.
  • De sensitiviteitsanalyses te interpreteren waarbij onzekerheden binnen een kosteneffectiviteitsonderzoek worden bepaald;
  • Onderscheid te maken tussen cost-effectiveness plane en cost-effectiveness acceptability curves.
Programma

13.00-13.15 uur  Inloop en korte voorstelronde 
13.15-14.30 uur  Presentatie VBHC in de praktijk
14.30-14.45 uur  Pauze en indeling werkgroepen
14.45-15.30 uur  Casuïstiek werkgroepen
15.30-16.00 uur  Discussie

Gerelateerde cursussen

Kosteneffectiviteitsanalyse (module 1)

De nascholing Kosteneffectiviteitsanalyse bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en geeft ziekenhuisapothekers inzicht in de systematiek om tot een kosteneffectieve behandeling te komen.

Value Based Healthcare (module 2)

De nascholing Value Based Healthcare (VBHC) bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en gaat in op de rol van de ziekenhuisapotheker en medisch specialist bij een VBHC-traject. U leert het concept VBHC begrijpen en toepassen.