BIG-6: Astma en COPD

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met een uitademingsobstructie. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD. Het medicamenteuze beleid bij COPD en astma is in toenemende mate aan verandering onderhevig. Daarnaast wordt de apotheker in toenemende mate geconfronteerd met een steeds groter arsenaal aan medicamenteuze opties bij COPD en astma.  

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot de obstructieve longziekte COPD opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op  de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tevens wordt de, in april 2021, gepubliceerde NHG-standaard M26 COPD besproken. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers). 

In de fysieke bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij obstructieve longziekten? 
 • Welke patiënten hebben een indicatie voor inhalatiecorticosteroïden bij astma en COPD?
 • Welke patiënten met astma hebben een indicatie voor langwerkende bronchodilatantia (LABA’s en LAMA’s)?
 • Welke plaats hebben de recent geïntroduceerde inhalatiepreparaten bij astma en COPD? 

Deze  bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes; 
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, arts/klinisch onderzoeker, docent beroepspraktijk afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Korting op de cyclus BIG-6 
De cyclus BIG 6 bestaat uit 6 nascholingen.

 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 fysieke bijeenkomsten, ontvangt u een korting van € 25 per cursusdag, totale korting € 150.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor  alle 6 blended nascholingen (met de e-module), ontvangt u een korting van € 54 per blended cursus, totale korting € 324.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 e-modules, ontvangt u een korting van € 29,00 per e-module, totale korting € 174.

NB: Per cursus ontvangt u een factuur en wordt de korting verwerkt. Kies bij inschrijven voor betaalmethode FACTUUR (de administratiekosten worden niet in rekening gebracht).
 

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing Obstructieve longziekten bent u onder andere in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van obstructieve longziekten: astma, COPD en de overlappende beelden: ‘astma en COPD overlap (ACO), voorheen aangeduid als ‘astma en COPD overlap syndroom’ (ACOS).
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische opties bij astma en COPD, inclusief het wel of niet staken van inhalatiecorticosteroïden.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij obstructieve longziekten bij een medicatiebeoordeling.
 • Inhalatiemedicatie praktisch te benaderen met het oog op verbetering van therapietrouw en effectiviteit van de inhalatietherapie.
Programma

  9.00 uur     Ontvangst
  9.30 uur     Inleiding en inventarisatie met diagnostische toets
  9.45 uur     Wetenschappelijke gedeelte
11.00 uur     Pauze
11.15 uur     Wetenschappelijk gedeelte en praktische aanbevelingen
12.30 uur     Lunch
13.00 uur     Verdieping en casuïstiek in werkgroepjes
14.15 uur     Nabespreken casuïstiek en groepsdiscussie
15.00 uur     Pauze
15.15 uur     Oefenen in klinisch redenen en communiceren
16.30 uur     Bespreken vragen ingangstoets
17.00 uur     Afsluiting en evaluatie
 

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Psychofarmacologie

Psychofarmacologie is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.