BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden, e-module

De e-module BIG-6: Atherosclerotische vaatlijden biedt u de mogelijkheid uw kennis over dit ziektebeeld op te frissen. Er wordt ingegaan op de definities gehanteerd in de klinische praktijk, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van atherosclerotisch vaatlijden, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van de diverse vormen van atherosclerotisch vaatlijden, waaronder coronair en cerebrovasculair arterieel vaatlijden.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-module zult u in staat zijn:

  • De klinische presentatie en pathofysiologie van atherosclerotisch vaatlijden te beschrijven.
  • De epidemiologie en risicofactoren van atherosclerotisch vaatlijden te beschrijven.
  • De therapietrouw en prognose van een patiënt met atherosclerotisch vaatlijden te toetsen aan de klinische praktijk.
  • Een advies te geven aan een patiënt met atherosclerotisch vaatlijden met betrekking tot leefstijlaanpassingen en medicamenteuze aanpassingen.
  • De medicamenteuze therapie te evalueren.
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist.

BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.

BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium.

BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson.