BIG-6: Cardiaal belast

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Bij een medicatiereview is er vaak sprake van cardiale co-morbiditeit, zoals een supraventriculaire ritmestoornis, hartfalen of een doorgemaakt acuut coronair syndroom, al dan niet in combinatie met een percutane coronaire interventie. Het evalueren van de medicatie van deze patiënten kan een uitdaging zijn.

In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Welke vormen van hartfalen zijn er en hoe worden deze medicamenteus behandeld?
 • Welke ontstolling past bij de verschillende patiënten met atriumfibrilleren?
 • Hoe ziet optimale secundaire preventie na een acuut coronair syndroom er uit? 
 • Is het zinvol om langdurig een combinatie van trombocytenaggregatieremmers te geven? 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium. In veel gevallen is de prognose slechter dan specifieke vormen van kanker. Omdat u deze kwetsbare patiëntengroep veelvuldig kunt tegenkomen bij medicatiereviews wordt in de e-learning voornamelijk ingaan op de behandeling van chronisch hartfalen. Ook wordt de focus gelegd op de kliniek en behandeling van chronisch hartfalen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met cardiale problematiek centraal.

Deze bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes;
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing Cardiaal belast bent u in staat om:

 • De  huidige wetenschappelijke stand van zaken, alsmede nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot DAPT en antistolling bij atrium fibrilleren weer te geven op het gebied van de belangrijkste cardiale indicatiegebieden.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische cardiale behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Risico’s en benefits af te wegen van een antitrombotische behandeling.
Programma

  9.00 uur    Ontvangst
  9.30 uur    Inleiding en inventarisatie met diagnostische toets
  9.45 uur    Wetenschappelijke gedeelte
11.00 uur    Pauze
11.15 uur    Wetenschappelijk gedeelte en praktische aanbevelingen
12.30 uur    Lunch
13.00 uur    Verdieping en casuïstiek in werkgroepjes
14.15 uur    Nabespreken casuïstiek en groepsdiscussie
15.00 uur    Pauze
15.15 uur    Oefenen in klinisch redenen en communiceren
16.30 uur    Bespreken vragen ingangstoets
17.00 uur    Afsluiting en evaluatie

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Astma en COPD

Astma en COPD is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Psychofarmacologie

Psychofarmacologie is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.