BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.
Er wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van depressie, de diagnostiek en de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-learning zult u in staat zijn:

  • De klinische presentatie en pathofysiologie van depressie te beschrijven.
  • De epidemiologie en risicofactoren van depressie te beschrijven.
  • Een medicamenteus behandelvoorstel te evalueren.
  • De therapietrouw en prognose van een patiënt met een depressie te toetsen aan de klinische praktijk.
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist.

BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium.

BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson.