BIG-6: Diabetes

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Diabetes is een belangrijke oorzaak van micro- en macrovasculaire complicaties. Ondanks de overweldigende wetenschappelijke interesse in het ontwikkelen van nieuwe bloedsuikerverlagende middelen, is de wetenschappelijke bewijsvoering voor het gebruik van veel antidiabetica nog steeds schaars. In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Welk bewijs bestaat er voor de medicamenteuze preventie van micro- en macrovasculaire complicaties?  
 • Hoe wordt de streefwaarde voor het HbA1c bepaald voor een individuele patiënt?
 • Welke antidiabetica verdienen de voorkeur en waarom? 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: Diabetes type 2 wordt uw kennis met betrekking tot diabetes mellitus opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op de definities en het classificatiesysteem zoals gehanteerd door de Europese richtlijn, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de verschillende vormen van diabetes mellitus, de diagnostiek en de behandeling. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met diabetes mellitus centraal. U leert richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de diabetespatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Deze  bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes;
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Korting op de cyclus BIG-6 
De cyclus BIG 6 bestaat uit 6 nascholingen.

 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 fysieke bijeenkomsten, ontvangt u een korting van € 25 per cursusdag, totale korting € 150.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor  alle 6 blended nascholingen (met de e-module), ontvangt u een korting van € 54 per blended cursus, totale korting € 324.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 e-modules, ontvangt u een korting van € 29,00 per e-module, totale korting € 174.

NB: Per cursus ontvangt u een factuur en wordt de korting verwerkt. Kies bij inschrijven voor betaalmethode FACTUUR (de administratiekosten worden niet in rekening gebracht).

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing Diabetes bent u in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven omtrent de nieuwe (en oude) antidiabetica.
 • De farmacotherapeutische waarde van de nieuwe antidiabetica, waaronder de DPP-4-remmers, GLP-analogen en de SGLT-remmers weer te geven.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de rationale van combinaties van antidiabetica tijdens een medicatiebeoordeling.
Programma

  9.00 uur     Ontvangst
  9.30 uur     Inleiding en inventarisatie met diagnostische toets
  9.45 uur     Wetenschappelijke gedeelte
11.00 uur     Pauze
11.15 uur     Wetenschappelijk gedeelte en praktische aanbevelingen
12.30 uur     Lunch
13.00 uur     Verdieping en casuïstiek in werkgroepjes
14.15 uur     Nabespreken casuïstiek en groepsdiscussie
15.00 uur     Pauze
15.15 uur     Oefenen in klinisch redenen en communiceren
16.30 uur     Bespreken vragen ingangstoets
17.00 uur     Afsluiting en evaluatie

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Astma en COPD

Astma en COPD is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Psychofarmacologie

Psychofarmacologie is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Cardiaal belast

Cardiaal belast is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.