BIG-6: Diabetes type 2, e-module

De e-module BIG-6: Diabetes type 2 biedt u de mogelijkheid het overzicht over het steeds grotere scala aan geneesmiddelen te bewaren. Er wordt ingegaan op de definities en het classificatiesysteem zoals gehanteerd door de Europese richtlijn, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de verschillende vormen van diabetes mellitus, de diagnostiek en de behandeling. Aan de hand van de nieuwste richtlijn Diabetes type 2 wordt uitgelegd hoe u zorg op maat kunt leveren aan de Diabetes type 2 patiënt.

Wanneer u de blended nascholing Diabetes mellitus type 2 voor en na bariatrische chirurgie gevolgd heeft, heeft u deze-module al gedaan. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-module zult u in staat zijn:

  • De definitie van diabetes mellitus te kennen.
  • De klinische presentatie van de belangrijkste vormen van diabetes mellitus te beschrijven.
  • De epidemiologie en risicofactoren van diabetes mellitus te beschrijven.
  • Een medicamenteus behandelvoorstel te evalueren.
  • De therapietrouw en prognose van een patiënt met diabetes mellitus te toetsen aan de klinische praktijk.
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist.

BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.

BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium.

BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson.