BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium. In veel gevallen is de prognose slechter dan specifieke vormen van kanker. Omdat u deze kwetsbare patiëntengroep veelvuldig kunt tegenkomen bij medicatiereviews wordt in de e-module voornamelijk ingaan op de behandeling van chronisch hartfalen. Ook wordt de focus gelegd op de kliniek en behandeling van chronisch hartfalen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module kent u de:

  • Fysiologie van het hart.
  • Definitie van hartfalen.
  • Oorzaken en pathofysiologie van hartfalen.
  • Verschijningsvormen en onderverdeling van hartfalen.
  • Diagnostiek bij hartfalen.
  • De (niet)medicamenteuze adviezen en behandeling van hartfalen..
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist.

BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.

BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson.