BIG-6: Neurologie en pijn

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden.Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Door toenemende ouderdom worden de meeste patiënten op een gegeven moment geconfronteerd met neurologische aandoeningen en (chronische) pijn. In deze cursus komen de belangrijkste neurologische aandoeningen in de eerste lijn aan bod, zoals neuropathische pijn, dementie en de ziekte van Parkinson en de optimale medicamenteuze behandeling daarvan. Denk hierbij aan vragen als: 

 • Werken middelen bij dementie wel? 
 • Welke middelen zijn gecontra-indiceerd bij de ziekte van Parkinson en wat is het beste alternatief?
 • Welke geneesmiddelen zijn werkzaam bij neuropathische pijn en in welke mate?

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson. Er wordt ingegaan op  de definities zoals gehanteerd in de kliniek, etiologie, pathogenese en pathofysiologie, de diagnostiek, behandeling en de prognose en therapietrouw. Tevens wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met de ziekte van Parkinson centraal. U leert richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de parkinsonpatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden. Deze bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes;
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing neurologie en pijn bent u in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste neurologische indicatiegebieden in de eerste lijn.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische neurologische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Andere zorgverleners te kunnen adviseren over medicamenteuze opties bij de belangrijkste neurologische indicatiegebieden.
Programma

  9.00 uur   Ontvangst
  9.30 uur   Inleiding en entree toetsvragen
  9.45 uur   Dementie
10.45 uur   Pauze
11.00 uur   Parkinson
12.30 uur   Lunch
13.15 uur   Casuistiek dementie en parkinson
14.00 uur   Plenaire bespreking casuistiek deel 1
14.45 uur   Pauze
15.00 uur   Neuropatische pijn
15.30 uur   Casuistiek neuropatische pijn
16.00 uur   Plenaire bespreking casuistiek deel 2
16.15 uur   Restless Legs Syndroom (alleen theorie)
17.00 uur   Vragen, afsluiting en evaluatie
17.30 uur   Einde

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Cardiaal belast

Cardiaal belast is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Chronisch obstructieve longziekten

Obstructieve longziekten is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.