BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson. Er wordt ingegaan op de definities, zoals gehanteerd in de kliniek, etiologie, pathogenese en pathofysiologie, de diagnostiek, behandeling en de prognose en therapietrouw. Tevens wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module zult u in staat zijn:

  • De klinische presentatie en pathofysiologie van de Ziekte van Parkinson te beschrijven.
  • De epidemiologie en risicofactoren van de Ziekte van Parkinson te beschrijven.
  • Een medicamenteus behandelvoorstel voor de Ziekte van Parkinson te evalueren.
  • De therapietrouw en prognose van een patiënt met de Ziekte van Parkinson te toetsen aan de klinische praktijk.
  • Advies te geven aan een patiënt met de Ziekte van Parkinson met betrekking tot  leefstijlinterventies.
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist.

BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.

BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium.