BIG-6: Psychofarmacologie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Psychofarmaca behoren tot de meest onbegrepen en onbekende geneesmiddelen. Ook in de eerste lijn bestaan over de toepassing ervan veel verschillende, vaak onjuiste, opvattingen. De apotheker is als geneesmiddeldeskundige bij uitstek de aangewezen persoon om te adviseren over de toepassing van psychofarmaca. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het gebruik van psychofarmaca in de eerste lijn. 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.
Er wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van depressie, de diagnostiek en de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling.

Tijdens de fysieke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het gebruik van psychofarmaca in de eerste lijn. Onder andere de volgende aspecten omtrent antidepressiva, benzodiazepines en antipsychotica komen aan bod: 

 • Werken antidepressiva überhaupt wel? 
 • Hoe kan een antidepressivum worden gekozen op basis van het bijwerkingenprofiel voor een individuele patiënt?
 • Is het zinvol en mogelijk om benzodiazepines langdurig toe te passen?

Deze bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes;
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Korting op de cyclus BIG-6 
De cyclus BIG 6 bestaat uit 6 nascholingen.

 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 fysieke bijeenkomsten, ontvangt u een korting van € 25 per cursusdag, totale korting € 150.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor  alle 6 blended nascholingen (met de e-module), ontvangt u een korting van € 54 per blended cursus, totale korting € 324.
 • Als u zich in een keer inschrijft voor alle 6 e-modules, ontvangt u een korting van € 29,00 per e-module, totale korting € 174.

NB: Per cursus ontvangt u een factuur en wordt de korting verwerkt. Kies bij inschrijven voor betaalmethode FACTUUR (de administratiekosten worden niet in rekening gebracht).

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-learning zult u in staat zijn:

 • De klinische presentatie en pathofysiologie van depressie te beschrijven.
 • De epidemiologie en risicofactoren van depressie te beschrijven.
 • Een medicamenteus behandelvoorstel te evalueren.
 • De therapietrouw en prognose van een patiënt met een depressie te toetsen aan de klinische praktijk.
Programma

  9.00 uur   Ontvangst
  9.30 uur   Inleiding en entree toetsvragen
  9.45 uur   Antidepressiva
10.45 uur   Pauze
11.00 uur   Vervolg antidepressiva (casuïstiek)
12.30 uur   Lunch
13.15 uur   Antipsychotica
14.45 uur   Pauze
15.00 uur   Vervolg antipsychotica (casuïstiek)
15.30 uur   Casuistiek neuropatische pijn
17.00 uur   Vragen, afsluiting en evaluatie
17.30 uur   Einde

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Astma en COPD

Astma en COPD is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.