Communicatie bij kwetsbare ouderen

Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig thuis. Een groot deel van de ouderen heeft minstens één chronische aandoening en gebruikt een of meerdere geneesmiddelen. Niet al deze kwetsbare ouderen zijn in staat zelf de regie te voeren over hun leven.
 
Het is de taak van de apotheker als geneesmiddeldeskundige om kwetsbare ouderen adequaat te begeleiden, zodat zij goed en veilig hun geneesmiddelen kunnen blijven gebruiken. Het voeren van eerste en tweede uitgifte gesprekken en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen bij deze kwetsbare patiëntengroep vraagt om extra communicatieve vaardigheden. Zorgverleners moeten aansluiten bij de zorgbehoefte en wensen van iedere individuele patiënt. Daarvoor is inzicht en vaardigheid nodig in het omgaan met mensen met veelal fysieke beperkingen en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De apotheker heeft bovendien een belangrijke rol in het signaleren en adresseren van (medicatie gerelateerde) kwetsbaarheden bij ouderen, waardoor bestaande ziekteprocessen kunnen worden afgeremd en de kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Een goede samenwerking met mantelzorgers en andere zorgverleners is essentieel om tot een optimale behandeling te komen en bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de patiënt.

In de workshop Communiceren met kwetsbare ouderen worden deze thema’s op een praktische en interactieve manier besproken en geoefend. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks meteen toepassen in de praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing:

  • Kunt u kwetsbare ouderen in de apotheek herkennen.
  • Kunt u kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op hun niveau begeleiden.
  • Weet u welke documenten zijn ontwikkeld voor de begeleiding van kwetsbare ouderen als handvat van multidisciplinaire samenwerking.
Programma

Onderdelen:
Korte inleiding -  kennismaking - inventarisatie vraagpunten en verwachtingen
Signaleren van kwetsbare ouderen
Communicatie met kwetsbare ouderen - beperkte gezondheidsvaardigheden
Rollenspel: eenvoudige uitleg aan de patiënt
Attentiepunten communicatie patiënt met cognitieve stoornissen en fysieke beperkingen
Gestructureerde (efficiënte) gespreksvoering met de patiënt en mantelzorger
Rollenspel: bespreking medicatiegebruik en bijwerkingen 
Organisatie in de apotheek, rol voor farmabuddy? - Discussie
Multidisciplinaire samenwerking, Discussie en bespreking documenten 
kwetsbare ouderen - LESA - 6 Stappenplan - Rode vlaggenlijst - 
Laatste vragen + Samenvatting leer- en aandachtspunten en evaluatie

Gerelateerde cursussen

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen.

Manage uw tijd

De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.

Communicatie bij vaccinatie

De nascholing Communicatie bij vaccinatie gaat in op verschillende technieken om informatie in te winnen bij de patiënt over zijn zorgen over vaccinaties.

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.