Communicatie bij vaccinatie

Op dit moment brengt het ministerie van VWS in kaart hoe de apotheker beter betrokken kan worden in het vaccinatieproces. De staatssecretaris neemt daarbij ook de rol van de apotheker in andere landen onder de loep: in 36 landen wereldwijd dienen apothekers vaccins toe en in nog eens 18 landen bestaan plannen hiervoor. Meer betrokkenheid van de apotheker bij vaccineren vereist, behalve kennis van de vaccins, ook een goede communicatie met de patiënt én met andere betrokken zorgverleners. 

Hoe leg je bijvoorbeeld helder uit hoe een vaccin werkt? Hoe merk je dat patiënten zorgen hebben over vaccinaties? De workshop bespreekt deze thema's op een interactieve en praktische manier. Zo komen technieken om vragen te stellen aan bod en methoden om motiverend uit te leggen wat de voor- en nadelen van vaccinaties zijn. Je leert doorvragen naar weerstanden, zodat patiënten weloverwogen een keuze kunnen maken. In subgroepen worden vervolgens verschillende casus geoefend.

Na afloop van de nascholing kunt u de geleerde handvatten, tips en tricks meteen toepassen in de praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • Kunt u patiënten op hun niveau voorlichten over vaccinaties.
  • Bent u in staat zorgen over vaccinaties bij patiënten te herkennen en hierover door te vragen.
  • Kent u methoden om samen met de patiënt een weloverwogen keuze te maken over het vaccineren.
Programma

Onderdelen
Korte inleiding -  kennismaking - inventarisatie vraagpunten en verwachtingen
Communicatie op 4 niveaus
Attentiepunten communicatie met patiënt
-Vragen stellen en luisteren    
-Motiverend uitleggen
Casus: uitleg aan de patiënt (rollenspel)    
Pauze
Attentiepunten communicatie met patiënt   
-Overtuigend informeren    
-Herkennen van (zorgen over) vaccinatie en doorvragen
-Bespreken voor- en nadelen, 3 kolommen model
Casus: overtuigen van de patient (rollenspel)
Laatste vragen + Samenvatting leer- en aandachtspunten en evaluatie

Lucie
Theo

Informatie geven aansluitend op niveau, vragen en zorgen van de patiënt is essentieel om weerstanden te achterhalen en de patiënt op basis van feiten en niet op basis van fabels te helpen om een weloverwogen beslissing over vaccinatie te nemen. 

Lucie Douwes Dekker en Theo Bollerman, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts
Gerelateerde cursussen

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen.

Manage uw tijd

De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.