De Parate Kennis app voor apothekers in het ziekenhuis 2023

De Parate Kennis app is ontwikkeld voor en door apothekers in het ziekenhuis die hun parate kennis willen toetsen, onderhouden en vergroten. De app bevat vragen over onder andere de aandachtsgebieden Anesthesiologie/IC/SEH, Cardiologie, Geriatrie, Hematologie, Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Kindergeneeskunde, Klinische Farmacologie, Longziekten, Nefrologie, Neurologie, Oncologie, Psychiatrie, Radiofarmacie, Transplantatiegeneeskunde, TDM/toxicologie/Farmacogenetica, Parenteralia/VTGM/TPV, Bereidingen/Farmaceutische analyse, Medische gassen, Specialistische Geneesmiddelen Thuis en Kwaliteit. Deze aandachtsgebieden worden in de toekomst uitgebreid. 

De kennisvragen in de Parate Kennis app zijn opgesteld of beoordeeld door de desbetreffende Special Interest Group (SIG), commissie of werkgroep van de NVZA. 

Met de Parate Kennis app is het mogelijk om op een door u gekozen moment kennisvragen te beantwoorden. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u het juiste antwoord inclusief toelichting te zien. Ook is het mogelijk om eventuele kennishiaten per aandachtsgebied in kaart te brengen door vrijblijvend toetsen te maken binnen de eerder genoemde aandachtsgebieden.

Aanmelden
De Parate Kennis app is alleen beschikbaar voor (Jong)NVZA-leden. Door op deze pagina op aanmelden te klikken wordt u verwezen naar de inlogpagina van NVZA-connect. Nadat u bent ingelogd gaat u automatisch naar de informatiepagina over de Parate Kennis app op NVZA-connect waar u onder het kopje ‘Aanmelden’ alle informatie vindt over het aanmeldproces. U krijgt na aanmelding een jaar lang toegang tot de Parate Kennis app. Na een jaar kunt u zich desgewenst opnieuw aanmelden. 

Deze app is ontwikkeld in samenwerking met de Werkgroep Parate Kennis van de jong NVZA.

Leerdoelen

Met de Parate Kennis app kunt u: 

  • Uw parate kennis onderhouden en vergroten.
  • Uw kennishiaten in kaart brengen.
  • Bijdragen aan regievoering over life long learning (attitude leerdoel).