Deviation management, e-module

De e-module Deviation management van PAOFarmacie en PharmSupport gaat in op de relevante regelgeving. U leert wat het belang is van het systematisch en structureel melden van afwijkingen. De cursus gaat ook in op het duidelijk formuleren van afwijkingen, het uitvoeren van route cause analysis (RCA) en het opstellen van correctieve actions en preventieve actions (CAPA's).

De e-module is bedoeld voor cursisten die nog weinig of geen ervaring hebben met deviation management. Na het succesvol doorlopen van de e-module heeft de cursist voldoende kennis van het deviation proces om de klassikale training te kunnen volgen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-module: 

  • Kan deelnemer de huidige regelgeving met betrekking tot het omgaan en beheersen van afwijkingen in en farmaceutische omgeving uitleggen.
  • Kan de deelnemer uitleggen wat de toegevoegde waarde is van formeel afwijkingenbeheer.
  • Kan deelnemer uitleggen hoe met een afwijking adequaat wordt omgegaan (processtappen).
  • Kan de deelnemer toelichten welke informatie in een afwijkingenregistratie moet worden opgenomen.
  • Kan de deelnemer afwijkingen classificeren.
  • Kan de deelnemer onderzoek uitvoeren naar grondoorzaken.
  • Kan de deelnemer correctieve acties en preventieve acties opstellen.
  • Kan de deelnemer uitleggen wat een kritieke prestatie-indicator is.