Diabetes mellitus type 2 voor en na bariatrische chirurgie

Leefstijlfactoren, zoals overgewicht, spelen een rol in het ontstaan, maar ook in de progressie, van diabetes. Bij patiënten met een BMI van 25 of hoger leidt 5-10% verlies van lichaamsgewicht tot lagere glucosewaarden, een betere vetstofwisseling en een lagere bloeddruk.

Patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben vaak een hoge BMI. Sommige geneesmiddelen, zoals de sulfonylureumderivaten en de NPH-insulines, verhogen bovendien het lichaamsgewicht. Enkele van de nieuwere middelen, zoals de GLP-1 analoga en de SGLT2-remmers, kunnen de BMI verlagen. Dit is echter vaak niet voldoende.

Een niet- medicamenteuze optie om de diabetes beter te reguleren kan een bariatrische operatie zijn. Bariatrische chirurgie brengt veranderingen van het maagdarmkanaal tot stand, die invloed kunnen hebben op de farmacodynamiek en farmacokinetiek van geneesmiddelen. De veranderingen in het maagdarmkanaal kunnen bovendien leiden tot klachten als reflux en het dumping-syndroom, dat lijkt op een hypoglykemie.

De cursus Diabetes mellitus type 2 voor en na bariatrische chirurgie biedt u handvatten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren bij de steeds groter wordende groep patiënten met diabetes mellitus type 2 die een bariatrische ingreep ondergaan.
 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

De e-module Diabetes type 2 biedt u de mogelijkheid het overzicht over het steeds grotere scala aan geneesmiddelen te bewaren. Er wordt ingegaan op de definities en het classificatiesysteem zoals gehanteerd door de Europese richtlijn, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de verschillende vormen van diabetes mellitus, de diagnostiek en de behandeling. Aan de hand van de nieuwste richtlijn Diabetes type 2 wordt uitgelegd hoe u zorg op maat kunt leveren aan de Diabetes type 2 patiënt.

De fysieke bijeenkomst bestaat uit een wetenschappelijk gedeelte, casuïstiek in werkgroepjes, praktische aanbevelingen en een deel over de communicatie met de huisarts. De verschillende soorten bariatrische ingrepen en het effect daarvan op het gebruik van geneesmiddelen bij DM2 wordt besproken aan de hand van casuïstiek. 

Tijdens de nascholing worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

 • Kan een patiënt nog een preparaat met een gereguleerde afgifte gebruiken?
 • Van welke vitamines en mineralen is suppletie nodig na een bariatrische ingreep?
 • Hoe zinvol is het gebruik van metformine en statines?
 • Is het mogelijk om het insulinegebruik na bariatrische chirurgie tot nul te reduceren?

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Prem Adhien, apotheker/epidemioloog.

Wanneer u de blended nascholing BIG-6: Diabetes al gevolgd heeft, heeft u de e-module Diabetes type 2 al gedaan, u hoeft u zich alleen in te schrijven voor de fysieke bijeenkomst. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • De wetenschappelijke stand van zaken weer te geven omtrent de reguliere en nieuwere antidiabetica.
 • Weloverwogen beslissingen te nemen over de rationale van combinaties van antidiabetica.
 • Bent u op de hoogte van de veranderde farmacokinetiek en -dynamiek na een bariatrische ingreep.
 • Kunt u advies geven over het gebruik van metformine, gliclazide, insuline en de nieuwere antidiabetica bij patiënten die een bariatrische ingreep hebben gehad. 
Programma

 13.30 uur   Stand van zaken  reguliere en nieuwere antidiabetica
                  (de DPP-4-remmers, GLP-analoga en de SGLT-2 remmers)
15.00 uur   Pauze
15.15 uur   Bariatrische chirurgie en medicatie
16.15 uur   Praktische aanbevelingen en communicatie met de huisarts
17.00 uur   Einde

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

Farmacotherapie na bariatrische chirurgie

De nascholing Farmacotherapie na bariatrische chirurgie gaat in op de effecten die een bariatische ingreep heeft op de farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen.