Een DNAmedicatiepas voor iedereen? (Meet the expert webinar)

Nederland loopt wereldwijd voorop op het gebied van farmacogenetica. Al sinds 2005 zijn via de kennisbank (dosis)adviezen beschikbaar voor geneesmiddelen waarvoor het zinvol is de behandeling aan te passen indien de genetische informatie van de patiënt bekend is. Op dit moment heeft de farmacogenetica werkgroep meer dan 100 gen-geneesmiddel combinaties beoordeeld. Voor verschillende geneesmiddel-gen combinaties zoals clopidogrel, capecitabine, 5-FU en  irinotecan is met prospectieve studies aangetoond dat een op het DNA aangepaste behandeling leidt tot betere uitkomsten. De combinatie van deze positieve studies en de beschikbare adviezen doet de vraag rijzen of het niet zinvol is om in één keer een test te doen voor alle genen waarvoor adviezen beschikbaar zijn in plaats van iedere keer een afzonderlijke test. Om uit te zoeken of het niet zinvol is om in één keer een test te doen voor alle genen waarvoor adviezen beschikbaar zijn, heeft het Europese Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx) consortium  onder leiding van het LUMC de PREemptive Pharmacogenomic testing for preventing Adverse drug Reactions (PREPARE) studie uitgevoerd. Dit is de eerste studie wereldwijd die laat zien dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het DNA-profiel van een patiënt in de praktijk werkt en leidt tot een afname van het risico op significante bijwerkingen. 

In de online cursus van 3 uur is er directe interactie met de docent mogelijk en wordt er gebruikt gemaakt van de Mentimeter. Hierdoor kunnen er voldoende interactieve vragen aan de deelnemers worden gesteld. In de Mentimeter is ook een eindtoets opgenomen om inzichtelijk te maken wat de deelnemers van de scholing hebben opgestoken. 
Aan het eind van de bijeenkomst is er ook nog de mogelijkheid antwoord te krijgen op vragen die recente introducties bij hebben opgeroepen. U wordt in de gelegenheid gesteld interactief en proactief van gedachte te wisselen, ook met de aanwezige collega’s. Op deze manier vormt Meet the expert een mooie aanvulling op papieren bronnen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers en het Geneesmiddelenbulletin. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk, zoals in het FTO..
 

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing

  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van farmacogenetische testen  
  • kunt u de belangrijkste resultaten en beperkingen van de PREPARE studie benoemen en vertalen naar de context van je eigen werkomgeving
     
Programma

18.30 uur    Ontvangst in de online-meeting
19.00 uur    Introductie 
19.30 uur    therapeutische waarde en implicaties praktijk
20.30 uur    Pauze
20.45 uur    Gezamenlijke conclusies 
21.30 uur    Q&A
22.00 uur    Eindtoets
22.15 uur    Afsluiting en evaluatie
 

Gerelateerde cursussen