Effectief onderhandelen

Alles is onderhandelbaar en dat beseft uw omgeving ook, van patiënt tot medewerker, van huisarts tot zorgverzekeraar. U moet dus opgewassen zijn tegen tal van methodieken en strategieën; van naïeve tot doordachte aanpakken. Extreme eisen en nukkige reacties behoren vaak tot de vaste onderdelen van het onderhandelen. Het is aan u om dit proces om te buigen naar een bevredigende probleemoplossing. Het is daarbij belangrijk de juiste onderhandelstijl te hanteren. Het is ook van het grootste belang dat u boven de materie staat. Dat geldt zowel voor de inhoud – kennis is immers macht - als om het kunnen beïnvloeden van het onderhandelproces door de juiste gesprekstechnieken toe te passen en inzichten te verkrijgen.

Ook in situaties waar een zogenaamde ‘win-win’ doelstelling niet te ontdekken valt, is het de kunst om met een lange termijn visie eigen én andermans belangen mee te nemen in het eindresultaat. De emotionele invloedsfactor, zoals ergernis en ongeduld, vormen een grote valkuil in deze trajecten. Ook deze gedragsmotivatoren dienen ondergeschikt te worden gemaakt aan het bereiken van realistische doelen.

Deze workshop is gericht op de praktische dagelijkse aspecten van het onderhandelen en alle mogelijke bijbehorende gesprekstechnieken. De workshop is interactief met een groepsgrootte van maximaal 14 personen. Elke deelnemer wordt gevraagd om casuïstiek en praktijkvoorbeelden in te brengen, zodat u van elkaar kunt leren.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.
 

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Heeft u kennis en inzicht verkregen in het onderhandelproces.
  • Kunt u gesprekstechnische vaardigheden ontwikkelen om optimaal een onderhandelgesprek te voeren.
  • Heeft u inzicht in het belang van een goede voorbereiding bij het onderhandelen.
Programma

Het programma bevat de onderdelen:
Inleiding
Inventarisatie van eigen ervaringen, praktijksituaties
Intuïtieve Onderhandelstijlen
De voorbereiding: situatie-analyse, doelstellingen, keuze methodiek, analyse machtsbalans,
tijdsaspect, relatie-aspect
Onderhandelen en problemsolving: overeenkomsten en verschillen/lange-termijn vs korte-termijn
onderhandelstrategieën
Procesmatige aandachtspunten: gesprekstechnieken, omgaan met druk, omgaan met irritaties,
inzicht in de fasering van het proces, explorerend gedrag
Casus: "De harde onderhandeling"
Conclusies voor de praktijk en evaluatie

 

Gerelateerde cursussen

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen.

Manage uw tijd

De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.

Communicatie bij vaccinatie

De nascholing Communicatie bij vaccinatie gaat in op verschillende technieken om informatie in te winnen bij de patiënt over zijn zorgen over vaccinaties.

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed