Farmacogenetica

De mate van effectiviteit of toxiciteit van farmacologisch actieve stoffen verschilt van mens tot mens. Het genotype van de gebruiker is één van de factoren die invloed heeft op de individuele reactie op een geneesmiddel. Een polymorfisme in het gen, dat codeert voor een specifiek enzym, kan leiden tot een hogere of lagere enzymactiviteit in vergelijking met personen die deze mutatie niet hebben. De isoenzymen van het cytochroom P450 zijn het meest bekende voorbeeld hiervan. Andere voorbeelden zijn HLA, met betrekking tot overgevoeligheidsreacties, of de transporter SLCO1B1, met betrekking tot myopathie bij statines.

Met de nascholing Farmacogenetica krijgt de apotheker als geneesmiddelenexpert bij uitstek steeds meer handvatten om de patiënt op individueel gebied optimaal te ondersteunen. Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
  • de e-module;
  • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Is uw basiskennis voldoende, dan kunt u kiezen om de fysieke bijeenkomst te volgen, waarbij experts op het gebied van farmacogenetica, dieper ingaan op de toepasbaarheid in de praktijk. In de ochtend krijgt u kennis en instrumenten aangereikt om farmacogenetische gegevens in de apotheek te verkrijgen en vast te leggen. In de middag gaat u met andere deelnemers op basis van casuïstiek aan de slag met het interpreteren van farmacogenetische gegevens in relatie tot het gebruik van geneesmiddelen.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. 

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. Bob Wilffert, apotheker/klinisch farmacoloog RUG en prof. dr. Ron van Schaik, klinisch chemicus Erasmus MC.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • Te inventariseren welke kennis en kunde bij u al aanwezig is en waar uw eigen leerdoelen liggen, die om persoonlijke en/of professionele redenen wenselijk zijn om aan te vullen.
  • Basale principes m.b.t. farmacogenetica te begrijpen in relatie tot werk in de zorg, met inbegrip van de laatste ontwikkelingen in het veld.
  • In de praktijk farmacogenetische gegevens te vergaren en adequaat te administreren.
  • Praktisch farmacogenetische gegevens te interpreteren en toe te passen in de dagelijkse praktijk.
  • Op individuele basis te toetsen of uw persoonlijke leerdoelen zijn behaald en na te gaan of de gevolgde nascholing maakt dat u handelsbekwaam bent  op het gebied van farmacogenetica.
Programma

Het programma duurt 8 uur en bevat de onderdelen:
Praktisch omgaan met farmacogenetische gegevens
Praktisch omgaan met farmacogenetische gegevens (vervolg)
Interpreteren en toepassen van farmacogenetische data in de praktijk 

Het programma kan ook verdeeld worden over 2 dagdelen.

Gerelateerde cursussen