Farmacogenetica, e-module

De e-module Farmacogenetica geeft u inzicht in de invloed van feno- en genotype op de uiteindelijke verschijningsvorm van eiwitten zoals enzymen. Er wordt ingegaan op de gevolgen die dit kan hebben op de afbraak en uitscheiding van geneesmiddelen. Wanneer is het voldoende om de dosering aan te passen en wanneer kan een geneesmiddel beter niet meer geven worden?

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module heeft u uw achtergrondkennis opgefrist en aangevuld met betrekking tot farmacogenetica zodat deze kennis toegepast kan worden:

  • Bij het uitvoeren van de richtlijnen farmaceutische zorg met betrekking tot medicatiebewaking en het bijhouden van patiëntendossiers.
  • Om, indien nodig, medicatiebeoordeling te organiseren en uit te voeren.
  • Om individuele patiënten te coachen in hun medicijngebruik.
  • Kunt u op individuele basis toetsen of de persoonlijke leerdoelen zijn behaald.
  • De gevolgde nascholing maakt dat de deelnemer handelingsbekwaam is op het gebied van farmacogenetica.