Farmacotherapie na bariatrische chirurgie

In Nederland vinden jaarlijks meer dan 10.000 bariatrische ingrepen plaats bij mensen met een BMI ≥ 40 kg/m2 of met een BMI 35-40 kg/m2 met relevante comorbiditeit. Het doel van een bariatrische operatie is het lichaamsgewicht te verminderen en het metabolisme te normaliseren. De meest uitgevoerde ingrepen zijn de gastric sleeve en de gastric bypass.

Bariatrische chirurgie brengt veranderingen van het maagdarmkanaal tot stand. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de farmacodynamiek en farmacokinetiek van geneesmiddelen. Bepaalde toedieningsvormen zijn minder geschikt voor patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan. De veranderingen in het maagdarmkanaal kunnen bovendien leiden tot klachten als reflux en het dumping-syndroom. Tot slot kunnen tekorten optreden aan vitamines en mineralen.

Tijdens de nascholing Farmacotherapie na bariatrische chirurgie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke pijnstillers kunnen gebruikt worden na bariatrische chirurgie?
 • Kan een patiënt nog een preparaten met een gereguleerde afgifte gebruiken?
 • Kan een patiënt nog bisfosfonaten gebruiken?
 • Zijn orale anticonceptiva nog betrouwbaar na de operatie?
 • Van welke vitamines en mineralen is suppletie nodig na een bariatrische ingreep?
 • Hoe zinvol is het gebruik van metformine en statines?
 • Bij welke geneesmiddelen is therapeutic drug monitoring noodzakelijk?

De cursus biedt u handvatten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren bij de steeds groter wordende groep patiënten die een bariatrische ingreep hebben ondergaan. De verschillende soorten bariatrische ingrepen komen aan de orde en het gebruik van geneesmiddelen wordt besproken aan de hand van casuïstiek. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

 

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing farmacotherapie na bariatrische chirurgie:

 • Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken over de veranderende farmacokinetiek na een bariatrische ingreep.
 • Kunt u advies geven over het gebruik van pijnstillers, bisfosfonaten, orale anticonceptiva, metformine en statines bij patiënten die een bariatrische ingreep hebben gehad.
 • Weet u bij welke geneesmiddelen therapeutic drug monitoring noodzakelijk is.
 • Kunt u weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de optimale toedieningsvormen na bariatrische chirurgie.
Programma

  9.00  uur    Ontvangst
  9.30  uur    Inleiding bariatrische chirurgie
10.00  uur    Farmacokinetiek en farmacodynamiek na de bariatrische chirurgie
11.00. uur    Pauze
11.15  uur    Geneesmiddelen na de bariatrische chirurgie: uitwerken casuïstiek
12.45  uur    Leerpunten voor de praktijk en afsluiting

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.