Genderverschillen bij Farmacotherapie: een ongelijke behandeling is soms nodig!

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, en deze verschillen kunnen ook leiden tot een verschil in respons op medicatie. Vrouwen zijn de laatste jaren wel steeds meer vertegenwoordigd in medische (geneesmiddel)trials, maar het aandeel van vrouwen blijft nog altijd klein en de man-vrouwverschillen die hieruit blijken, zijn nog niet vertaald naar bijsluiters en richtlijnen, en daarmee naar de praktijk. Standaarddoseringen lijken in de praktijk vooral te leiden tot meer bijwerkingen bij vrouwen. Tijdens de cursus word je kennis over het verschil in werking van geneesmiddelen tussen mannen en vrouwen verbreed. Aan de hand van casuïstiek wordt besproken welke fysiologische man-vrouw verschillen er zijn en wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de farmacotherapeutische behandeling daarop aan te passen. In een interactieve sessie zullen een aantal voorbeelden van praktijkonderzoek worden besproken met als doel om sekseverschillen in bijwerkingen te reduceren. 

Leerdoelen

•    bent u op de hoogte van de historie en de huidige stand van zaken rondom de inclusie van vrouwen in klinische trials
•    weet u wat de fysiologische man-vrouw verschillen zijn en welke farmacokinetische en –dynamische consequenties die kunnen hebben
•    bent u op de hoogte van het verschil tussen sekse en gender
•    weet u bij welke geneesmiddelen er sprake is van sekseverschillen in respons
•    bent u in staat om toegepast onderzoek te gebruiken voor advies aan patiënten en aan voorschrijvers.
 

Programma

  9:00 uur    Ontvangst

  9:30 uur    Deel 1: is er een probleem? 

              -    Bewustwording ahv discussie over stellingen

              -    Verdieping van het onderwerp ahv plenaire presentatie

 10:45 uur   Pauze

 11:00 uur    Deel 2: de praktijk

              -    Uitwerken casuïstiek in groepjes

              -    Plenaire terugkoppeling ahv een presentatie

12:00 uur     Deel 3: praktijkonderzoek om sekseverschillen in bijwerkingen te reduceren

              -    Bespreking aantal voorbeelden incl interactieve discussie.

12:45 uur    Evaluatie en take-home