Hematologie en moleculaire diagnostiek

Hematologie is een breed vakgebied. In het laboratorium spreken we van de “rode kant” in het lab. Dit gaat over cellen kijken onder de microscoop, over anemiediagnostiek en vervolgonderzoek, zoals in verwijsafspraken afgesproken, over biologicals, die afwijkingen geven in eiwitspectra en vals-positieve reacties bij de screening op irregulaire antistoffen tegen erytrocyten. Hematologie gaat ook over hemolyse door geneesmiddelen waarbij nader onderzoek nodig is. Bij de behandeling van hematologische maligniteiten worden steeds meer moleculair biologische markers gebruikt als indicator voor het aanslaan van de behandeling of de ontwikkeling van de ziekte. De moleculair biologische testen welke gebruikt worden zijn echter niet specifiek voor hematologie, maar vormen veeleer het gereedschap om moleculair biologische afwijkingen op te sporen, zoals afwijkend metabolisme bij farmacogenetica, verschillende porfyrieën, lactasedeficiëntie, α1-antitrypsine deficiëntie.
In de cursus Hematologie en moleculaire diagnostiek wordt de hematologie in de breedte besproken en wordt een techniek, “Hoe doe je moleculair biologisch onderzoek en waar gebruik je het voor?” nader toegelicht.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Anemiediagnostiek, de richtlijn van de NVKC: Implicatie voor apotheker.
  • Thalassemie diagnostiek, toenemend bij steeds meer Nederlanders afkomstig uit het Middellandse zee gebied.
  • Oorzaken van hemolyse, waaronder geneesmiddelengebruik.
  • Oorzaken van  porfyrie, waaronder geneesmiddelengebruik.
  • Moleculaire diagnostiek, hoe doe je dat? Hoe interpreteer je dat? Waar gebruik je deze techniek voor?

Met behulp van casuïstiek worden praktijksituaties besproken, waarbij er volop ruimte is voor discussie. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Jan van der Weide, klinisch chemicus.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Bent u op de hoogte van de bruikbaarheid en toepassing van moleculaire technieken.
  • Bent u op de hoogte van de raakvlakken van de hematologie en de farmacie.
  • Weet u hoe een aantal biologicals laboratoriumonderzoek beïnvloeden.
  • Kunt u het gesprek met de arts over suppletie/medicatie n.a.v. laboratoriumonderzoek beter voeren.
Programma

Hematologie
13.00 uur   Achtergrond/theorie 
13.30 uur   Interpretatie van de theorie mbv casuïstiek 
14.00 uur   Belangrijkste medicijnen die labtesten kunnen beïnvloeden 
14.30  uur  Casuïstiek betreffende invloed van geneesmiddelen op lab-uitslagen
15.00  uur  Pauze

Moleculaire biologie
15.15 uur    Methodebeschrijving
15.35 uur   Waar kun je moleculair biologisch onderzoek voor gebruiken?
15.55 uur   Hoe interpreteer je uitslagen?
16.10 uur   Afsluiting
16.25 uur   Einde

Gerelateerde cursussen

Klinische chemie: Hematologie en ontsteking

De nascholing Hematologie en ontsteking behandelt de functie van de verschillende bloedcellen en de diagnostiek van afwijkingen van het bloedbeeld. De docent gaat in op de (patho)fysiologie van hemostase en trombose.