Infectieziekten: Patiëntgebonden factoren en kinetiek, e-module

De e-module Infectieziekten: Patiëntgebonden factoren en kinetiek behandelt de patiëntgebonden factoren en omgevingsfactoren (zwangerschap, allergie, leeftijd, comorbiditeit, obesitas en leefomgeving, ziekenhuis) die een rol spelen bij infectieziekten. Ook de patiëntkenmerken, waardoor iemand vatbaarder is voor een infectie en de farmacodynamiek en -kinetiek van de antimicrobiële middelen komen aan de orde.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module heeft u: 

 • Kennis genomen van specifieke patiëntgebonden factoren, die van belang zijn voor het slagen van de keuze ten aanzien van farmacotherapie bij infectieziekten:
  - u kunt de mechanismen van het afweersysteem benoemen;
  - u kent de gastheerfactoren die een rol spelen bij de vatbaarheid voor een infectieziekte;
 • - u kunt de omgevingsfactoren die de groei van micro-organismen beïnvloeden.
 • Kennis verkregen van de farmacokinetiek en- dynamiek van de gebruikte antibacteriële middelen:
  - u kent de 3 algemene PK/PD targets bij antibacteriële middelen;
  - u weet welke PK/PD targets van toepassing zijn bij de meest gangbare antibacteriële middelen. 
  - u weet wat de gevolgen zijn voor doseren en TDM van deze antibacteriële middelen.
 • Inzicht verkregen in de verschillende vormen van Antibiotica allergieën en hoe hier mee om te gaan.
Gerelateerde cursussen

Infectieziekten: Antimicrobiële middelen, e-module

De e-module Infectieziekten: Antimicrobiële middelen behandelt alle factoren die een rol spelen bij het kiezen van het juiste antimicrobiële middel bij een infectie met een bacterie, virus, parasiet of schimmel.