Intraprofessionele cursusdag: Samenwerking tussen openbaar apotheker en apotheker in het ziekenhuis. Het zorgpad van een oncologische patiënt in de palliatieve fase.

Deze cursusdag bestaat uit meerdere delen: een individuele voorbereiding, een groepsvoorbereiding en een bijeenkomst. 
Voor de groepsvoorbereiding worden de deelnemers ingedeeld in groepjes van minimaal 2 personen met collega’s in opleiding in de ziekenhuis-, de openbare en/of poliklinische apotheek.
Voor de individuele en groepsvoorbereiding wordt aan een casus gewerkt waarbij het opstellen van een zorgplan voor één patiënt centraal staat.

De cursus is bedoeld voor openbare, poliklinische en ziekenhuisapothekers in opleiding en/of lid van de VJA en JongNVZA.
De cursus gaat door bij een minimaal aantal van 20 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 30. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van de deelnemers over de specialismen. Bij overinschrijving (per specialisme) komt u op een reservelijst.
 

Individuele voorbereiding
Iedere deelnemer werkt het deel van de casus uit dat relevant is voor zijn/haar specialisme. 
Daarbij verzamelt de deelnemer de noodzakelijke informatie voor de casus, bevraagt andere zorgverleners en maakt een zorgplan. De casus bevat dus 3 ’verhaallijnen’. 

Groepsvoorbereiding casus
Na de individuele uitwerking van de casus komt elke groep zelfstandig fysiek of online samen om binnen de groep van gedachten te wisselen over de casus en te bepalen of bij hun opleiders of andere zorgverleners aanvullende informatie moet worden opgevraagd om het gezamenlijk zorgplan compleet te maken. 
De groep stuurt de individueel uitgewerkte casussen, een 5-minuten presentatie van het gezamenlijke zorgplan (in PowerPoint), en de gevonden aandachts- en knelpunten een week voor de cursusdag (uiterlijk 17 november 2022) op aan de moderator dr. Annemieke Floor via e-mailadres: a.floor@sirstevenshof.nl

Leerdoelen
  • Het herkennen van de methodiek van het farmaceutisch redeneren van het andere specialisme (inhoudelijk en organisatorisch, aanpak).
  • Het kunnen inschatten in welke situaties het andere specialisme het beste in consult genomen kan worden om de farmacotherapie van de individuele patiënt  te optimaliseren.
  • Het op effectieve wijze communiceren en samenwerken met het andere specialisme.
  • Herkennen van de kansen en barrières bij het opzetten en uitvoeren van netwerkfarmacie.
  • Verkrijgen van inzicht in elkaars organisatie.
     
Programma

9.00        Inloop met koffie
9.30        Opening met voorstelronde
               Moderator: Mevr. dr. Annemieke Floor-Schreudering, apotheker, directeur SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy BV
10.00      Mind the gap: continuïteit in de farmaceutische zorg voor de oncologische patiënt 
               Mevr. Annemiek van Seggelen, MSc, Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg LUMC
10.45      Pauze
11.00      Gezamenlijk zorgplan voor de oncologische patiënt: presentaties casus
               Alle deelnemers o.l.v. mevr. dr. Annemieke Floor
11.45      Optimaliseren van het medicatiegebruik van patiënten met een oncologische aandoening: pilot project van het Leids Academisch Netwerk Apothekers.
               Mevr. dr. Kim Gombert-Handoko, ziekenhuisapotheker LUMC, LANA-werkgroep oncologie
12.15      Deel 1 projectplan: Samenwerking zorgpad
               Mevr. dr. Kim Gombert-Handoko
12.30      Lunch
13.15      Het patiëntenperspectief op de farmaceutische zorg door een oncologische patiënt
               Patiënt?
14.00      Het zorgpad van een oncologische patiënt: placematdiscussie met ‘debat’
               Alle deelnemers o.l.v. mevr. dr. Annemieke Floor
15.15      Pauze
15.30     Transmurale zorg voor de oncologische patiënt: de rol van de poliklinische apotheek
               Mevr. Merel Wiegman, MSc, poliklinisch apotheker Treant
16.15      Deel 2 projectplan: Samenwerking zorgpad
               Mevr. dr. Kim Gombert-Handoko
16.45      Wrap-up
               Mevr. dr. Annemieke Floor
17.00      Einde cursus