Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

Samenwerking met zorgverleners in de eerste en de tweede lijn kan leiden tot kwaliteitsvoordelen en een grotere efficiëntie. Diverse zorgstandaarden beschrijven de multidisciplinaire zorg voor chronische aandoeningen waar zorgverleners aan moeten voldoen. Ook voor zorgverzekeraars is de mate van samenwerking tussen zorgverleners steeds vaker een criterium bij zorginkoop, zoals bijvoorbeeld deelname aan zorggroepen.

De nascholing Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn gaat in op de samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverleners. De docenten geven aan hoe u deze samenwerking het beste kunt vormgeven en hoe u daarbij optimaal uw invloed uitoefent om op te komen voor de belangen van uw apotheek. 

Tijdens de cursus komen de doelen en belangen van de betrokken zorgverleners aan de orde, evenals het bevorderen van de onderlinge relatie. U leert hoe u werkbare afspraken kunt maken, zodat deze ook worden nageleefd. Ook komen diverse methoden om feedback en kritiek te geven, het omgaan met irritaties, bespreken van interventies en omgaan met weerstanden aan bod. Tot slot leert u hoe u uw overtuigingskracht optimaliseert.

Plenair vinden groepsdiscussies over de diverse inzichten en mogelijke handvatten plaats. Deze discussies bieden u de gelegenheid ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook dragen de docenten concrete hulpmiddelen, tips en trucs aan en laten zij ‘best practices’ van andere apotheken zien.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekkers, Communicatie Advies Bureau mr. Theo Bollerman &  Lucie Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heeft u inzicht in:

  • De voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen.
  • De doelen en belangen bij diverse overleggroepen.
  • Het belang van het managen van verwachtingen.

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • Afspraken te maken t.b.v. projecten, LESA’s, overdracht van medische gegevens, etc..
  • Effectieve communicatiemiddelen toe te passen, rekening houdend met verschillende aandachtspunten.
  • Bewust om te gaan met interpretatie.
  • Tot een werkbare samenwerking te komen op basis van uw aanpak van het gesprek.
Programma

Onderdelen
Kennismaking, inventarisatie van praktijkvragen en- situaties 
Kernpunten van samenwerken
Gemeenschappelijke doelstellingen
Relaties: persoonskenmerken
Relatiebevorderende activiteiten
Managen van verwachtingen
Afspraken maken met checklists als hulpmiddel -attentiepunten projecten- LESA’s
Effectieve communicatiemiddelen
Communicatie met andere disciplines – attentiepunten
Interpretatie op 4 niveaus
Casus: een onprettig gesprek
Nabespreking - gespreksaanpak
Conclusie voor de praktijk en evaluatie

Lucie Dekker
Theo Bollerman

Goede samenwerking met artsen en andere zorgmedewerkers is niet alleen goed voor de patiënt en efficiënt maar maakt het leveren van zorg ook een stuk leuker! Een goede relatie waarbij het geven van feedback en kritiek welkom zijn, duidelijke afspraken die het werk makkelijker maken zijn belangrijke ingrediënten voor een gelukkige werkomgeving.

Lucie Douwes Dekker en Theo Bollerman, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts
Gerelateerde cursussen

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.

Manage uw tijd

De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.

Communicatie bij vaccinatie

De nascholing Communicatie bij vaccinatie gaat in op verschillende technieken om informatie in te winnen bij de patiënt over zijn zorgen over vaccinaties.

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed