Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12-deficientie, foliumzuurdeficiënte en anemie door chronische ziekte en bij chronische nierinsufficiëntie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én hoort u de laatste stand van zaken over behandeladviezen voor wat betreft suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Dr. A. Faber, apotheker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Leerdoelen

Na de cursus heeft de cursist kennis over: 

 • Klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van:
  - ijzergebreksanemie
  - vitamine B12- deficiëntie
  - foliumzuurdeficiëntie    
  - anemie door chronische ziekte
  - anemie bij chronische nierinsufficiëntie 
 • Werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van verschillende typen anemie.
 • De benodigde monitoring bij behandeling van anemie.
 • Klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan:
  - vitamine B1
  - vitamine B6 
  - vitamine D
  - calcium

Na de cursus kan de apotheker:

 • Voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen anemie en vitamine deficiënties benoemen.
 • Een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van anemie en vitamine deficiënties.
Programma

  9:30 uur    Mogelijkheid tot inloggen/ testen beeld/geluid instellingen
10.00 uur    Start cursus - Welkom – inleiding – incl. uitleg online mogelijkheden 
10.10 uur    Overzicht individuele leerdoelen (voorbereidende opdracht 2)
                   Inventariseren voorkennis
10.20 uur    Casuïstiek 1
                   - Onderlinge nabespreking in breakout rooms
                   - Plenair verdieping klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van anemie
11.00 uur    Pauze
11.15 uur    Verdieping klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van anemie
10.45 uur    Casuïstiek 2 en 3
                   - Onderlinge nabespreking in breakout rooms
                   - Plenair verdieping klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling
                     van vitamine deficiënties
12:00 uur    Toetsing behaalde leerdoelen, openstaande vragen en evaluatie
12.30 uur    Afsluiting

Adrianne Faber
Marieke Zeeman

Binnen de “Klinisch redeneren bij…” cursussen staan we stil bij veelvoorkomende, maar ogenschijnlijk onschuldige klachten die toch een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Door de individuele voorbereiding aan de hand van casuïstiek en kennisclips frist de apotheker zijn voorkennis alvast op. Daardoor kunnen we tijdens de online bijeenkomst samen met een arts focussen op het klinisch redeneren en uitgebreid stilstaan bij de vragen en dilemma’s uit de praktijk. 

Dr. A. (Adrianne) Faber en drs. M. (Marieke) Zeeman
Gerelateerde cursussen

BIG-6: Astma en COPD

Astma en COPD is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Cardiaal belast

Cardiaal belast is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.