Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12-deficientie, foliumzuurdeficiënte en anemie door chronische ziekte en bij chronische nierinsufficiëntie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én hoort u de laatste stand van zaken over behandeladviezen voor wat betreft suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Dr. A. Faber, apotheker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Leerdoelen

Na de cursus heeft de cursist kennis over: 

 • Klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van:
  - ijzergebreksanemie
  - vitamine B12- deficiëntie
  - foliumzuurdeficiëntie    
  - anemie door chronische ziekte
  - anemie bij chronische nierinsufficiëntie 
 • Werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van verschillende typen anemie.
 • De benodigde monitoring bij behandeling van anemie.
 • Klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan:
  - vitamine B1
  - vitamine B6 
  - vitamine D
  - calcium

Na de cursus kan de apotheker:

 • Voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen anemie en vitamine deficiënties benoemen.
 • Een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van anemie en vitamine deficiënties.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen: 
Uitwerken casuïstiek 1
- Verdieping klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van anemie
Uitwerken casuïstiek 2
- Verdieping klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van vitamine deficiënties
Uitwerken casuïstiek 3
- Verdieping klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van vitamine deficiënties

Gerelateerde cursussen

Praktische farmacotherapie: Diabetes

Tijdens de nascholing Praktische farmacotherapie: Diabetes leert u uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.