Klinisch redeneren bij duizeligheid, jeuk en plasklachten

Duizeligheid, jeuk en plasproblemen zijn veelvoorkomende klachten bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In hoeverre staan deze klachten in relatie met medicatiegebruik en/of zijn deze klachten met (aanpassingen in de) medicatie te verhelpen? 
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de achterliggende oorzaken, diagnostiek en behandeling van duizeligheid, jeuk en mictieklachten. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Dr. A. Faber, apotheker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
 

Leerdoelen

Na de cursus heeft de cursist kennis over: 

  • Klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van:
    - vestibulaire en niet-vestibulaire vormen van duizeligheid;
    - jeuk;
    - mictieklachten, waaronder aspecifieke mictieklachten, BPH, urgency-en stress incontinentie.
  • Werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van verschillende typen duizeligheid, jeuk en plasklachten.

Na de cursus kan de apotheker:

  • Voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen duizeligheid, jeuk en plasklachten benoemen.
  • Een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van duizeligheid, jeuk en plasklachten.
Programma

  9:30 uur    Mogelijkheid tot inloggen/ testen beeld/geluid instellingen
10.00 uur    Start cursus - Welkom – inleiding – incl. uitleg online mogelijkheden 
10.10 uur    Overzicht individuele leerdoelen (voorbereidende opdracht 2)
                   Inventariseren voorkennis
10.20 uur    Casuïstiek 1
                   - Onderlinge nabespreking in breakout rooms
                   - Plenair verdieping klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van duizeligheid
11.00 uur    Pauze
11.15 uur    Casuïstiek 2 en 3
                   - Onderlinge nabespreking in breakout rooms
                   - Plenair verdieping klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling
                     van van jeuk en plasklachten
12:00 uur    Toetsing behaalde leerdoelen, openstaande vragen en evaluatie
12.30 uur    Afsluiting

Adrianne Faber
Marieke Zeeman

Binnen de “Klinisch redeneren bij…” cursussen staan we stil bij veelvoorkomende, maar ogenschijnlijk onschuldige klachten die toch een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Door de individuele voorbereiding aan de hand van casuïstiek en kennisclips frist de apotheker zijn voorkennis alvast op. Daardoor kunnen we tijdens de online bijeenkomst samen met een arts focussen op het klinisch redeneren en uitgebreid stilstaan bij de vragen en dilemma’s uit de praktijk. 

Dr. A. (Adrianne) Faber en drs. M. (Marieke) Zeeman
Gerelateerde cursussen

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Cardiaal belast

Cardiaal belast is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Diabetes

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.