Kosteneffectiviteitsanalyse (module 1)

De bekostiging van geneesmiddelen vraagt steeds meer tijd en ervaring van ziekenhuisapotheker. De toenemende zorgkosten en de komst van innovatieve, dure geneesmiddelen vraagt specifieke kennis van ziekenhuisapothekers om de zorg efficiënt en doelmatig te houden. Ziekenhuisapothekers kunnen een cruciale rol gaan spelen bij het ontwikkelen van uitkomstgerichte bekostiging. De onderliggende systematiek om tot een kosteneffectieve behandeling te komen die ook daadwerkelijk toetreedt tot de markt, maakt gebruik van kosteneffectiviteitsanalyses. 

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in de bekostiging en prijsbepaling van geneesmiddelen en in het uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses. De incrementele kosten en incrementele kwaliteit van leven zijn leidend in een kosteneffectiviteitsanalyse. Uiteindelijk kan op basis van de incrementele kosten-effectiviteitsratio een uitspraak worden gedaan of een product kosteneffectief is.

In deze cursus wordt o.a. besproken:                                                                                                       

  • Welke parameters worden meegenomen in een kosteneffectiviteitsanalyse.
  • Wat is de toepasbaarheid in de praktijk.
  • Wat zijn incrementele kosten.
  • Hoe implementeer je de kwaliteit van leven in een kosteneffectiviteitsanalyse.
  • Wanneer is een behandeling kosteneffectief.

Deze drie uur durende module Kosteneffectiviteitsanalyse besteedt aandacht aan de theorie, de toepassingen in de praktijk en casuïstiek. U kunt vooraf uw specifieke casus of vraag inbrengen. 
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Wij bieden u in samenwerking met Pharmefficient drie op maat gesneden cursussen aan gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg. Hieronder bij 'gerelateerde cursussen' ziet u de ander twee modules staan.

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing:

  • De uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses uitgedrukt in incrementele kosteneffectiviteitsratio te interpreteren.
  • Farmaco-economische modellen in de basis uit te voeren.
  • Sensitiviteitsanalyses te interpreteren, waarbij onzekerheden binnen een kosteneffectiviteitsonderzoek worden bepaald.
  • Onderscheid te maken tussen cost-effectiveness plane en cost-effectiveness acceptability curves.
Programma

13.00-13.15 uur  Inloop en korte voorstelronde 
13.15-14.30 uur  Presentatie kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg
14.30-14.45 uur  Pauze en indeling werkgroepen
14.45-15.30 uur  Casuïstiek werkgroepen
15.30-16.00 uur  Discussie

Gerelateerde cursussen

Value Based Healthcare (module 2)

De nascholing Value Based Healthcare (VBHC) bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en gaat in op de rol van de ziekenhuisapotheker en medisch specialist bij een VBHC-traject. U leert het concept VBHC begrijpen en toepassen.