Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je er mee?


De beschikbaarheid van relevante laboratoriumwaarden is sinds 1 augustus 2013 wettelijk ingebed. De interpretatie van labwaarden is voor de openbaar apotheker steeds relevanter geworden als onderdeel van de meditatiebeoordeling. Het goed kunnen bijsturen van de medicatie op basis van labwaarden is zeer relevant voor de klinische vaardigheden van de apotheker als zorgverlener.

In de nascholing Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je er mee? leert u hoe u de therapie kunt bijsturen op basis van labwaarden en klinisch redeneren. Wanneer is een afwijkende labwaarde nou wel en wanneer niet relevant? Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op labwaarden van nierfunctie, natrium en kalium. Er wordt een fysiologische basis gelegd vanuit de vocht- en elektrolytenhuishouding. Vervolgens wordt er ingegaan op de verschillende medicamenteuze oorzaken voor hypo- en hyperkaliëmie en hypo- en hypernatriëmie. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het interpreteren van een eGFR-waarde. 

Specifiek doel van deze cursus is: de toegepaste kennis koppelen aan een medicatiebeoordeling. Er wordt dan ook veel gewerkt vanuit analyse van casuïstiek. Men ontwikkelt gevoel voor het interpreteren van labwaarden en leert om adviezen met betrekking tot het medicatiegebruik te geven.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van elektrolyten en nierfunctie.
  • Afwijkende labwaarden (natrium en kalium) te interpreteren in relatie tot nierfunctie en medicatie.
  • Weloverwogen farmacotherapeutische beslissingen te nemen op basis van labwaarden.
  • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het interpreteren van deze labwaarden bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling.
Programma

  9.00 uur    Ontvangst
  9.30 uur    Diagnostische toets
  9.45 uur    Nierfunctie en klaring
10.45 uur    Koffiepauze
11.00 uur    Uitwerking 1e casus
11.20 uur    Vervolgen nierfunctie en klaring
12.00 uur    Lunchpauze
12.30 uur    Regulatie vochtbalans en osmolariteit
13.30 uur    Uitwerken 2e casus
13.50 uur    Natrium
14.30 uur    Uitwerking derde casus
15.15 uur    Koffiepauze
15.30 uur    Kalium
16.15 uur    Uitwerking vierde casus
16.35 uur    Presentaties casuïstiek, nabespreking en afsluiting

Gerelateerde cursussen

Hematologie en moleculaire diagnostiek

De nascholing Hematologie en moleculaire diagnostiek bespreekt de ‘rode kant’ van het lab. Daaronder valt bijvoorbeeld de diagnostiek van anemie, maar ook afwijkingen in het eiwitspectrum door biologicals.

Klinische chemie: Hematologie en ontsteking

De nascholing Hematologie en ontsteking behandelt de functie van de verschillende bloedcellen en de diagnostiek van afwijkingen van het bloedbeeld. De docent gaat in op de (patho)fysiologie van hemostase en trombose.