Masterclass: Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Sinds 2013 organiseren wij in samenwerking met de SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy de Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (MVB). Tijdens deze masterclass willen wij kennis overbrengen, zodat (ziekenhuis)apothekers, die farmaceutische zorg leveren aan MVB - zowel thuiswonend als in een instelling - hun farmaceutisch zorg beter kunnen inrichten. Dit doen we door specifieke kennis over deze doelgroep te actualiseren en opgedane kennis direct toepasbaar te maken voor de praktijk van morgen.

Ook dit jaar wordt de Masterclass weer aangeboden. Tijdens vier studiedagen wordt ingegaan op de meest voorkomende verstandelijke beperkingen en de daarbij gebruikte farmacotherapie. Verder wordt ingegaan op het gebruik van sondes, de verantwoordelijkheden van de apotheker bij een instelling en de optimalisatie van de farmacotherapie bij MVB d.m.v. medicatiebeoordeling. Tot slot maakt u kennis met het werk van de orthopedagoog en de Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten (NVApVG). 
  
Tijdens de masterclass werkt u aan thuiswerkopdrachten: u dient twee medicatiebeoordelingen samen met de huisarts/AVG en ouder/begeleider uit te voeren en het medicatieproces bij de instelling en/of patiënten thuis in uw eigen zorgomgeving te analyseren
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

 • Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met drs. L.G.M. Mulder-Wildemors, openbaar apotheker en onderzoeker.
Leerdoelen

Het verbeteren van uw kennis en/of vaardigheden m.b.t.:

 • Mensen met een verstandelijke beperking (MVB), epidemiologie van handicaps en gerelateerde problemen.
 • Het geneesmiddelengebruik bij MVB (farmaco-epidemiologie)
 • De meest toegepaste farmacotherapie bij MVB.
 • Specifieke farmacotherapie gerelateerde problemen bij MVB.
 • PEG-sondes.
 • De formulering van een goed farmaceutisch advies voor ouders, begeleiding, huisarts en arts verstandelijke gehandicapte (AVG).
 • De dagelijkse gang van zaken in de instelling die van belang is voor het medicatieproces.
 • Een goed toezicht op het medicatieproces van de instelling.
 • Het werk van de orthopedagoog bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Kennismaking met de NVApVG.
Programma

2 februari 2022
 9.00 uur   Ontvangst
 9.30 uur   Veel voorkomende verstandelijke beperkingen
                 Mw. drs. Claudia van Alfen, arts voor verstandelijk gehandicapten
12.45 uur  Lunch
13.30 uur  Taken en verantwoordelijkheden apotheker bij instelling voor gehandicaptenzorg
                 Mw. dr. Sanne Bakker-Verdoorn, openbaar apotheker
17.00uur   Afsluiting en evaluatie

16 maart 2022  
 9.00 uur   Ontvangst
 9.30 uur   Farmacotherapie veel gebruikte medicatie bij MVB – deel 1
                 Dr. Arne Risselada, ziekenhuisapotheker/epidemioloog/klinisch farmacoloog
12.45 uur  Lunch
13.30 uur  Farmacotherapie veel gebruikte medicatie bij MVB – deel 2
                 Dr. Arne Risselada, ziekenhuisapotheker/epidemioloog/klinisch farmacoloog
17.00 uur  Afsluiting en evaluatie

14 april 2022
 9.00 uur   Ontvangst
 9.30 uur   Medicatiebeoordeling bij MVB
                 Mw. dr. Adrianne Faber, onderzoeker en openbaar apotheker
                 Mw. dr. Sanne Bakker-Verdoorn, openbaar apotheker
12.45 uur  Lunch
13.30 uur  Veelgebruikte sondes en sondevoeding
                 Marco Kropman, productspecialist
17.00 uur  Afsluiting en evaluatie

16 mei 2022
 9.00 uur   Ontvangst
 9.30 uur   Behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking
                 Mw. dr. Franscesca Snoeijen, AVG-arts
                 dr. Rob Rouhl, neuroloog
12.45 uur  Lunch
13.30 uur  Kennismaking NVApVG (online)
14.15 uur  Valkuilen polyfarmacie: interacties en farmaco-genetica bij de behandeling
                  van patiënten met een verstandelijke beperking en epilepsie
                  Mw. drs. Vera Middel-Baars, ziekenhuisapotheker
17.00 uur  Afsluiting en evaluatie