Meet the expert: Corona, de laatste stand van zaken

De ontwikkelingen rondom COVID-19 en de behandeling hiervan volgen zich in een hoog temp op. 

Meet the expert: Corona, de laatste stand van zaken wordt in de vorm van een webinar aangeboden. Professor Ton de Boer, hoogleraar Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), brengt u op de hoogte over nieuw beschikbare medicatie of nieuwe toepassingen van bestaande medicatie.

Deze Corona update staat in het teken van de recente ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19:

  • Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het virus en haar mutanten?
  • Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de  medicamenteuze behandeling?
  • Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de beschikbare vaccins? 

De webinar bestaat uit een informatief gedeelte en een deel met een Q&A, waarbij u ruimschoots de tijd krijgt voor het stellen van vragen. Dit kan tijdens de online nascholing, maar u wordt ook uitgenodigd om vooraf uw vragen in te dienen.

U wordt in de gelegenheid gesteld om interactief en proactief van gedachte te wisselen met elkaar. Op deze manier vormt Meet the expert: Corona, de laatste stand van zaken een mooie aanvulling op papieren bronnen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers en het Geneesmiddelenbulletin. Met deze nascholing kunt u direct na de bijeenkomst in de praktijk aan de slag, bijvoorbeeld bij besprekingen en/of voorlichting aan artsen en patiënten en de behandeling van patiënten.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u:

  • Op de hoogte van geïntroduceerde, nieuwe geneesmiddelen in Nederland.
  • Geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten van nieuwe geneesmiddelen, zoals contra-indicaties, interacties, risico minimaliserende maatregelen, etc..
  • In staat om de meest actuele stand van zaken over nieuwe geneesmiddelen binnen, bijvoorbeeld, een FTO te bespreken.
Programma

19.00  Start bijeenkomst 
           Informatief gedeelte
           Q & A
           Afsluiting