Meet the expert: update nieuwe geneesmiddelen

Elke maand komen er meerdere nieuwe geneesmiddelen beschikbaar. Kennis van de werking, dosering en van eventuele interacties, contra-indicaties en bijwerkingen is essentieel om deze middelen optimaal te kunnen toepassen. Om voorschrijvers bewust te kunnen laten kiezen, moet de plaatsbepaling van een nieuw geneesmiddel op de agenda staan van het geneesmiddeloverleg in de eerste (FTO) en tweede lijn (geneesmiddelcommissies in ziekenhuizen).

In Meet the expert: update nieuwe geneesmiddelen neemt prof. dr. Ton de Boer, klinisch farmacoloog en epidemioloog, de nieuw beschikbare medicatie met u door. Professor De Boer is onder andere voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het indicatiegebied en de huidige voorkeursmiddelen komen tijdens de nascholing aan de orde, evenals de waarde van de nieuwe middelen ten opzichte van de bestaande middelen. Verder zal de kosteneffectiviteit worden besproken. Praktische wetenswaardigheden, zoals toepassing bij verminderde nierfunctie of interacties met andere medicatie, zullen hierbij niet ontbreken.
Naast de bovengenoemde aspecten, komen praktische wetenswaardigheden en de eventuele risico minimaliserende maatregelen tijdens de nascholing aan de orde.

De bijeenkomst van Meet the expert wordt afgesloten met een Q&A, waarbij u antwoord krijgt op vragen die recente introducties bij u hebben opgeroepen. U wordt in de gelegenheid gesteld interactief en proactief van gedachte te wisselen, ook met de aanwezige collega’s. Op deze manier vormt Meet the expert een mooie aanvulling op papieren bronnen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers en het Geneesmiddelenbulletin. Met deze unieke vorm van nascholing kunt u direct na de bijeenkomst in de praktijk aan de slag, bijvoorbeeld tijdens het FTO. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met prof. dr.Ton de Boer, klinisch farmacoloog/ epidemioloog Universiteit Utrecht, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u:

  • Op de hoogte van geïntroduceerde, nieuwe geneesmiddelen in Nederland.
  • Geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten van nieuwe geneesmiddelen, zoals contra-indicaties, interacties, risico minimaliserende maatregelen, etc..
  • In staat om de meest actuele stand van zaken over nieuwe geneesmiddelen binnen, bijvoorbeeld, een FTO te bespreken.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen:
Introductie te bespreken geneesmiddelen
Interactief oordeel over therapeutische waarde
Gezamenlijke conclusies t.a.v. therapeutische plaatsbepaling
Q&A