Meet the expert: update nieuwe geneesmiddelen

Professor Ton de Boer, klinisch farmacoloog en epidemioloog en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), brengt u op de hoogte over nieuw beschikbare medicatie of nieuwe toepassingen van bestaande medicatie.

Het indicatiegebied en de huidige voorkeursmiddelen komen tijdens de nascholing aan de orde, evenals de waarde van de nieuwe middelen ten opzichte van de bestaande middelen. Verder zal de kosteneffectiviteit worden besproken. Praktische wetenswaardigheden, zoals toepassing bij verminderde nierfunctie of interacties met andere medicatie, zullen hierbij niet ontbreken. Eventuele risico minimaliserende maatregelen komen tijdens de nascholing aan de orde.

Ook zal aandacht worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandeling van COVID-19. 

Meet the expert wordt in de vorm van een webinar aangeboden. Tijdens de webinar wordt u in de gelegenheid gesteld om interactief en proactief van gedachten te wisselen met elkaar. Op deze manier vormt Meet the expert een mooie aanvulling op papieren bronnen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers en het Geneesmiddelenbulletin. 

Na het volgen van de webinar kunt u direct in de praktijk aan de slag, bijvoorbeeld bij besprekingen en/ of voorlichting aan artsen en patiënten en de behandeling van patiënten.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. Ton de Boer, klinisch farmacoloog /epidemioloog, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u:

  • Op de hoogte van geïntroduceerde, nieuwe geneesmiddelen in Nederland.
  • Geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten van nieuwe geneesmiddelen, zoals contra-indicaties, interacties, risico minimaliserende maatregelen, etc..
  • In staat om de meest actuele stand van zaken over nieuwe geneesmiddelen binnen, bijvoorbeeld, een FTO te bespreken.
Programma

19.00 uur   Start bijeenkomst 
                  Informatief gedeelte
                  Q & A
23.00 uur   Afsluiting