Oncologie, e-module

In de e-module Oncologie heeft u de mogelijkheid om de kennis ten aanzien van oncologie op te frissen. 

De e-module is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

  • Oncolytica
  • Behandeling mammacarcinoom
  • Behandeling darmcarcinoom
  • Behandeling prostaatcarcinoom

De e-module sluit af met een meerkeuze-eindtoets, zodat u voor zichzelf inzichtelijk kunt maken in welke mate u de basiskennis beheerst.

Leerdoelen

Na afloop van deze e-module kunt u:

  • Basisprincipes begrijpen van de tumorgroei en resistentie.
  • De werkingsmechanismen van klassieke cytostatica, doelgerichte therapie en immunotherapie begrijpen en in staat zijn deze aan collega’s uit te leggen.
  • Een (verpleegkundig) specialist adviseren rondom de meest voorkomende bijwerkingen van oncologie, zoals misselijkheid en braken.
  • Interacties met cytostatica of co-medicatie beoordelen en een concreet advies geven aan de mede behandelaar. 
  • De behandelingsmogelijkheden en de daarbij behorende problematiek van borstkanker, darmkanker en prostaatkanker begrijpen.
Gerelateerde cursussen