Onderzoek: Inleiding Methodologie & Statistiek Klinisch Geneesmiddelenonderzoek’

Elke apotheker in een ziekenhuis krijgt te maken met klinisch geneesmiddelenonderzoek. Dat kan zijn omdat literatuur, waarin zo’n onderzoek met de resultaten ervan wordt beschreven, moet worden beoordeeld, bijvoorbeeld op toepasbaarheid in de eigen werksituatie. Het kan ook zijn dat een apotheker uit hoofde van zijn lidmaatschap van een Medisch Ethische Toetsings- Commissie een onderzoeksprotocol moet beoordelen. Daarnaast zijn veel apothekers zelf betrokken bij klinisch geneesmiddelenonderzoek, met name voor wat betreft de uitgifte van onderzoeksmedicatie. Kennis van de methodologie van klinisch geneesmiddelenonderzoek is daarom onmisbaar voor de apotheker die werkzaam is in een ziekenhuis. Om die reden neemt dit onderwerp een belangrijke plaats in bij de eindtermen en leerdoelen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker.