Pakket: 14 e-modules voor openbaar apothekers

Farmacotherapeutische kennis snel up-to-date

Veel van onze cursussen worden ontwikkeld in de vorm van blended nascholen. Een blended nascholing bestaat uit een e-module en een fysieke bijeenkomst. Op verzoek van veel cursisten bieden wij nu al onze e-modules als op zichzelf staande nascholing aan. 

Onze e-modules zijn bij uitstek geschikt om uw kennis over een bepaald onderwerp snel op te frissen. Gerenommeerde experts reiken u door middel van casuïstiek, filmpjes en toetsvragen handvatten aan om uw kennis te actualiseren. U volgt de online nascholing op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt. 

U krijgt de leerstof op een aantrekkelijke en motiverende wijze aangeboden. Met behulp van leeractiviteiten als filmpjes, casuïstiek en toetsvragen worden de verschillende leerdoelen behaald. 

De e-module begint met een diagnostische toets en wordt afgesloten met een eindtoets. U kunt de e-module maken tot een jaar na aankoop. De online nascholing is zeer gebruikersvriendelijk en kunt u volgen op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt.

Beschikbare e-modules
ADHD
BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden
BIG-6: COPD
BIG-6: Depressie 
BIG-6: Diabetes Mellitus type 2
BIG-6: Hartfalen 
BIG-6: Parkinson
Farmacogenetica
Farmaceutische zorg en oncologie
Farmaceutische zorg in de palliatieve fase
Farmacotherapie bij kinderen
Infectieziekten: Antimicrobiële middelen
Infectieziekten: Medische microbiologie
Infectieziekten: Patiëntgebonden factoren en kinetiek

Leerdoelen

Specifieke leerdoelen per e-module kunt u vinden bij de uitgebreide informatie van de betreffende e-module.