Pakket: 8 e-modules voor ziekenhuisapothekers

Farmacotherapeutische kennis snel up-to-date
Veel van onze cursussen worden ontwikkeld in de vorm van blended nascholen. Een blended nascholing bestaat uit een e-module en een fysieke bijeenkomst. Op verzoek van veel cursisten bieden wij nu al onze e-modules als op zichzelf staande nascholing aan. 

Onze e-modules zijn bij uitstek geschikt om uw kennis over een bepaald onderwerp snel op te frissen. Gerenommeerde experts reiken u door middel van casuïstiek, filmpjes en toetsvragen handvatten aan om uw kennis te actualiseren. U volgt de online nascholing op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt.  

U krijgt de leerstof op een aantrekkelijke en motiverende wijze aangeboden. Met behulp van leeractiviteiten als filmpjes, casuïstiek en toetsvragen worden de verschillende leerdoelen behaald. De e-module begint met een diagnostische toets en wordt afgesloten met een eindtoets. U kunt de e-module maken tot een jaar na aankoop. De online nascholing is zeer gebruikersvriendelijk en kunt u volgen op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt.


Beschikbare e-modules
Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie, e-module
Farmaceutische zorg in de palliatieve fase
Farmacogenetica
Infectieziekten: antimicrobiële middelen
Infectieziekten: medische microbiologie
Infectieziekten: patiëntgebonden factoren en kinetiek
Oncologie
Pediatrische farmacie

Leerdoelen

Specifieke leerdoelen per e-module kunt u vinden bij de uitgebreide informatie van de betreffende e-module.