Pediatrische farmacie, e-module

Een deel van alle patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen zijn nog niet volwassen. Deze kinderen zijn geen kleine volwassenen. De farmacokinetiek en farmacodynamiek bij baby's, kinderen en volwassenen verschilt sterk. De optimale dosering en de werking van een geneesmiddel kan hierdoor bij een baby of kind anders zijn dan bij een volwassene. Veel geneesmiddelen zijn bovendien niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen en de effecten op groei en ontwikkeling zijn vaak niet bekend.

Voor ziekenhuisapothekers is het van belang te weten hoe geneesmiddelen bij deze groep patiënten moeten worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarden voor formuleringen van geneesmiddelen en het combineren van verschillende middelen bij toediening via een sonde. Voor het toepassen van geneesmiddelen bij kinderen zijn bovendien strenge regels opgesteld.

De e-module Pediatrische farmacie behandelt verschillende onderwerpen van de farmacotherapie bij kinderen:

 • Ontwikkeling van het lichaam van baby tot puber en de bijbehorende veranderingen in farmacokinetiek en –dynamiek.
 • Nationale en internationale wet- en regelgeving voor het ontwikkelen van adequate geneesmiddelen en geneesmiddelformuleringen voor kinderen, het off label en unlicensed gebruik.
 • Informatiebronnen voor het doseren van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Verschillende toedieningsvormen met hun voor- en nadelen, gekoppeld aan de leeftijd van een kind.
 • Het motiveren en ondersteunen van de ouders om medicatie toe te dienen.
 • De risico’s van hulpstoffen in geneesmiddelen zoals toxiciteit en beïnvloeding van de bio-equivalentie.
 • Rekening houden met bio-equivalentie en BCS-klasse.
 • Het combineren van geneesmiddelen voor toediening via een sonde op de NICU en PICU.

Deze nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

De nascholing is zo opgezet dat u na afloop het geleerde direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. 

Deze nascholing is ontwikkeld in samenwerking met dr. Diane Bastiaans, ziekenhuisapotheker Catharina Ziekenhuis, dr. Frederike Engels, ziekenhuisapotheker Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en Marieke Tio, ziekenhuisapotheker FPZ, afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie LUMC.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module: 

 • Begrijpt u de gevolgen van orgaan- en receptormaturatie op de gevoeligheid voor geneesmiddelen bij prematuren, neonaten, kinderen en adolescenten en kunt u deze herkennen en toepassen;
 • Bent u in staat om de beschikbare, relevante informatiebronnen te gebruiken bij off-label voorschrijven en bij het opstellen van doserings- en toedieningsadviezen.
 • Kent u de relevante wet- en regelgeving bij het doen van onderzoek bij kinderen.
 • Bent u in staat om farmacotherapeutisch advies te geven waarbij u een risicoafweging heft gemaakt tussen continueren, wijzigen of stoppen.
 • Kunt u - in overleg met verpleegkundige en arts - een voor leeftijd adequate formulering van een geneesmiddel selecteren, rekening houdend met toedieningsroute, gewenste dosis, effectiviteit en veiligheid.
 • Bent u in staat om in de rol van medebehandelaar artsen en verpleegkundigen adequaat te adviseren over het kiezen, optimaliseren en toedienen van (IC-)medicatie, inclusief het beoordelen van intraveneuze compatibiliteit, waarbij u rekening houdt met de aard van de intraveneuze toegang, de fysisch-chemische eigenschappen van het geneesmiddelen en de rol van TDM en farmacogenetica.