Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen

De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis nodig van diagnostiek en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen verschillende disciplines en met name tussen (huis)arts en apotheker is van belang, omdat zij over aanvullende kennis beschikken.

Patiëntgerichte aanpak wordt alom aangeprezen, maar hoe pak je dit nu aan? Dat vraagt kennis, maar bovenal samenwerken: met de patiënt en met collega’s in de medicatieketen. Juist bij oudere patiënten met polyfarmacie is dit een essentiële vaardigheid. In deze interactieve tweedaagse nascholing wordt niet alleen aandacht besteed aan inhoudelijke onderwerpen, maar nemen we de deelnemers ook mee op patiëntenreis en ontdekken we hoe we de samenwerking in de keten kunnen verbeteren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie en deprescribing en osteoporose. Per onderwerp wordt ingegaan op de kinetiek en het voorschrijven op maat volgens de WHO 6-step behandelmethode. De deelnemers kunnen uitgebreid oefenen aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor).

Toekomst ouderengeneeskunde ligt in de eerste lijn. Het farmacotherapeutisch vakblad Farma Magazine publiceert hierover een artikel in Farma Magazine, jaargang 16, nr 05 juni 2021. Lees het artikel online

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

Kent de deelnemer:

  • De basisprincipes van kinetiek.
  • De achtergrond van voorschrijven op maat nl de WHO-6-step.

Kan de deelnemer:

  • Bovenstaande kennis toepassen op de onderwerpen het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg en osteoporose.
  • Aan de hand van handvaten polyfarmacie optimaliseren of minimaliseren (deprescribing).

Heeft de deelnemer inzicht in:

  • De noodzaak van het centraal stellen van de patiënt.
  • Verschillen en overeenkomsten tussen artsen en apothekers en kan door deze inzichten bijdragen aan goede samenwerking.
     
Programma

Dag 1     

8.30-9.00        Ontvangst
9.00-9.30        Opening en introductie
9.30-10.00      Kinetiek in de kliniek - theorie
10.00-10.30    Kinetiek in de kliniek - casuïstiek
10.30-11.00    Terugkoppeling
11.00-11.30     Pauze
11.30-12.00    Voorschrijven op maat - theorie
12.00-12.30    Voorschrijven op maat - casuïstiek
12.30-13.30    Lunch
13.30-14.00    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
14.00-14.30    Voorschrijven van psychofarmaca - theorie
14.30-15.00    Voorschrijven van psychofarmaca - casuïstiek
15.00-15.30    Pauze
15.30-16.00    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
16.00-16.30    Tips voor samenwerking
16.30-17.00    Take home messages en afronding dag 1
 

Dag 2  

  9.00- 9.30    Palliatieve zorg - theorie
  9.30- 0.00    Palliatieve zorg - casuïstiek
10.00-10.30   Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
10.30-10.45   TIPS voor samenwerking op dit onderwerp
10.45-11.15    Pauze
11.15-11.45    Polyfarmacie en deprescribing - theorie
11.45-12.15    Polyfarmacie en deprescribing - casuïstiek
12.15-12.45    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
12.45-13.45    Lunch
13.45-14.00    TIPS voor samenwerking op dit onderwerp
14.00-14.30    Osteoporose - theorie
14.30-15.00    Osteoporose - casuïstiek
15.00-15.30    Pauze
15.30-16.00    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
16.00-16.30    TIPS voor samenwerking op dit onderwerp
16.30-17.00    Take home messages en afsluiting
 

Sharon Moerman
Clara Drenth
Melvin Lafeber

Specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Clara Drenth en internist en klinisch farmacoloog Melvin Lafeber over hoe je een optimaal medicatieregime bereikt.
PAO Actueel interview