Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie bij ouderen

De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis nodig van diagnostiek en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen verschillende disciplines en met name tussen (huis)arts en apotheker is van belang, omdat zij over aanvullende kennis beschikken.

Patiëntgerichte aanpak wordt alom aangeprezen, maar hoe pak je dit nu aan? Dat vraagt kennis, maar bovenal samenwerken: met de patiënt en met collega’s in de medicatieketen. Juist bij oudere patiënten met polyfarmacie is dit een essentiële vaardigheid. In deze interactieve tweedaagse nascholing wordt niet alleen aandacht besteed aan inhoudelijke onderwerpen, maar nemen we de deelnemers ook mee op patiëntenreis en ontdekken we hoe we de samenwerking in de keten kunnen verbeteren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg, polyfarmacie en deprescribing en osteoporose. Per onderwerp wordt ingegaan op de kinetiek en het voorschrijven op maat volgens de WHO 6-step behandelmethode. De deelnemers kunnen uitgebreid oefenen aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor).

Toekomst ouderengeneeskunde ligt in de eerste lijn. Het farmacotherapeutisch vakblad Farma Magazine publiceert hierover een artikel in Farma Magazine, jaargang 16, nr 05 juni 2021. Lees het artikel online

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

Kent de deelnemer:

  • De basisprincipes van kinetiek.
  • De achtergrond van voorschrijven op maat nl de WHO-6-step.

Kan de deelnemer:

  • Bovenstaande kennis toepassen op de onderwerpen het voorschrijven van psychofarmaca, palliatieve zorg en osteoporose.
  • Aan de hand van handvaten polyfarmacie optimaliseren of minimaliseren (deprescribing).

Heeft de deelnemer inzicht in:

  • De noodzaak van het centraal stellen van de patiënt.
  • Verschillen en overeenkomsten tussen artsen en apothekers en kan door deze inzichten bijdragen aan goede samenwerking.
     
Programma

Dag 1     
12.30 uur   Ontvangst
13.00 uur   Opening en introductie
13.30 uur   Kinetiek in de kliniek - theorie
14.00 uur   Kinetiek in de kliniek - casuïstiek
14.30 uur   Terugkoppeling
15.00 uur   Pauze
15.30 uur   Voorschrijven op maat - theorie
16.00 uur   Voorschrijven op maat - casuïstiek
16.30 uur   Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
17.00 uur   Voorschrijven van psychofarmaca - theorie
17.30 uur   Voorschrijven van psychofarmaca - casuïstiek
18.00 uur   Diner
19.00 uur   Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
19.30 uur   Tips voor samenwerking
20.00 uur   Take home messages
20.30 uur    Afronding dag 1

Dag 2     
08.00 uur    Ontbijt
09.00 uur    Palliatieve zorg - theorie
09.30 uur    Palliatieve zorg - casuïstiek
10.00 uur    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
10.30 uur    Tips voor samenwerking op dit onderwerp
10.45 uur    Pauze
11.15 uur    Polyfarmacie en deprescribing - theorie
11.45 uur    Polyfarmacie en deprescribing - casuïstiek
12.15 uur    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
12.45 uur    Lunch
13.45 uur    Tips voor samenwerking op dit onderwerp
14.00 uur    Osteoporose - theorie
14.30 uur    Osteoporose - casuïstiek
15.00 uur    Pauze
15.30 uur    Terugkoppeling en koppelen aan eerder geleerde
16.00 uur    Tips voor samenwerking op dit onderwerp
16.30 uur    Take home messages 
17.00 uur    Afsluiting

Sharon Moerman
Clara Drenth
Melvin Lafeber

Specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Clara Drenth en internist en klinisch farmacoloog Melvin Lafeber over hoe je een optimaal medicatieregime bereikt.
PAO Actueel interview