Situationeel leiding geven, Conflicthantering en Leiderschap (voorheen Interventiestrategieën)

Bij conflicten of veranderingen binnen het apotheekteam moet de apotheker als leidinggevende voortdurend op individueel niveau een bewuste keuze maken welke interventiestrategie het beste past bij de medewerker en de situatie. Soms volstaat het om opbouwende kritiek te geven, in andere situaties is het geven van feedback een beter hulpmiddel.

Tijdens de workshop Situationeel leiding geven, Conflicthantering en Leiderschap (voorheen Interventiestrategieën) leert u wat de verschillende manieren van interveniëren zijn en wanneer deze het best kunnen worden toegepast. Een probleemoplossend gesprek kan de juiste aanpak zijn, maar ook onderhandelen met de medewerker. U oefent in het geven van feedback en kritiek, het omgaan met onredelijk gedrag en met verschillende methoden om problemen bespreekbaar te maken.

Deze workshop gaat in op de meest effectieve manieren om de meer lastige situaties met medewerkers aan te pakken. Via interactieve informatieoverdracht en korte oefeningen met de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen wordt inzicht verkregen hoe met diverse problemen om te gaan.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Kunt u doelgericht communiceren bij potentiele conflicten.
  • Heeft u kennis van verschillende interventiestrategieën.
  • Heeft u kennis van methoden om problemen bespreekbaar te maken.
  • Kunt u oefenen in ‘problemsolving’ als interventie.
  • Heeft u inzicht in leiderschapsstijlen en het kiezen van de beste stijl.    
  • Heeft u inzicht en kennis van interventie strategieën, type leiderschapsgedrag en gefaseerde aanpak bij probleemsituaties.
Programma

•    Inleiding, Inventarisatie van vraagstukken en situaties in de praktijk
•    Leiderschapsstijlen en Situationeel leidinggeven
•    Stijlen van conflicthantering 
•    Motiveren is communiceren
•    Persoonskenmerken en invloed op Communicatie 
•    Managen van verwachtingen 
•    Als moeten niet werkt - Wet van Mayer - Herzberg
•    Casuïstiek uit de praktijk: motiveer je medewerker 
•    Feedback en Kritiek; Evalueren, timing en doel
•    Casuïstiek uit de praktijk: Omgaan met ongewenst gedrag
•    Gefaseerde aanpak bij probleemsituaties
•    Laatste vragen - leerpunten - evaluatie

Lucie
Theo

Wel of niet ingrijpen is de vraag en als je besluit tot ingrijpen hoe en wanneer ga je dat doen? Wat voor een leider ben je en hoe zit je team in elkaar? Als je de vraag formuleert is de oplossing nabij.

Lucie Douwes Dekker en Theo Bollerman, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts
Gerelateerde cursussen

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.

Omgaan met ‘boze’ patiënten en agressie

Uit een peiling die de KNMP heeft gehouden blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagde apothekers aangeeft dat hun assistenten dagelijks een gefrustreerde klant aan de balie krijgt en ruim 40 procent wekelijks te maken heeft met verbale en fysi

Manage uw tijd

De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.

Verandermanagement

De nascholing Verandermanagement is een interactieve workshop. U leert wat de beste timing is voor de introductie van een verandering of een nieuw project.