Symposium: Kwetsbare ouderen – een toenemende zorg

Kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Een groot deel van de ouderen heeft minstens één chronische aandoening en gebruikt een of meerdere geneesmiddelen. 

De apotheker heeft een belangrijke rol in het signaleren van (medicatiegerelateerde) kwetsbaarheden bij ouderen. Door tijdige en juiste interventies kunnen bestaande ziekteprocessen worden afgeremd en kan de kwaliteit van leven worden verbeterd. Een goede samenwerking met mantelzorgers en andere zorgverleners is essentieel om tot een optimale behandeling te komen.

In samenwerking met de Special Interest Group (SIG) Kwetsbare Ouderen van de KNMP organiseren wij een symposium over kwetsbare ouderen. Dit is een onderwerp waar apothekers in de eerste lijn veelal mee te maken hebben. Dat begint al met de vragen: ‘’Wie is een kwetsbare oudere en hoe kom je hierachter?’’

Tijdens het symposium wordt tevens de farmaceutische patiëntenzorg van drie veelvoorkomende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen besproken, te weten cardiovasculair risicomanagement (CVRM), de ziekte van Parkinson en dementie. De apotheker en het team kunnen bij de begeleiding van deze patiënten een belangrijke rol spelen vanwege de laagdrempeligheid van apotheekzorg. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de openbaar apotheker in de samenwerking met huisarts, specialist en ouderengeneeskundige, evenals de communicatie richting patiënt en collega's.

In dit symposium komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is een kwetsbare oudere en hoe spoor je die op?
 • Welke consequenties heeft ouder worden in algemene zin voor de behandeling van ziekteprocessen en het gebruik van geneesmiddelen daarbij?
 • Wat zijn de belangrijkste ziektebeelden bij kwetsbare ouderen?
 • Wat is de rol van de apotheker bij de behandeling van ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, CVRM en dementie?
 • Hoe kunt u kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op hun niveau begeleiden?

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met SIG kwetsbare ouderen van de KNMP.

Leerdoelen

Na afloop van dit symposium:

 • Kent u de belangrijkste (patho-) fysiologische processen bij het ouder worden en de consequenties hiervan voor de behandeling van ziekteprocessen inclusief geneesmiddelengebruik.
 • Kunnen de deelnemers de voordelen benoemen van het digitale consultatiebureau in de zorg voor kwetsbare ouderen in hun eigen zorgomgeving.
 • Kent u de meest voorkomende ziektebeelden en behandeling hiervan bij kwetsbare ouderen.
 • Bent u in staat om pragmatische CVRM-gerelateerde interventies te doen bij kwetsbare ouderen.
 • Kunt u medicatie optimalisaties voor patiënten met de ziekte van Parkinson in samenspraak met behandelaren doorvoeren.
 • Weet u welke (inhoudelijke) bijdrage de apotheker kan geven middels farmaceutische patiëntenzorg aan patiënten met dementie.
 • Kunt u 3 belangrijke factoren benoemen die een goede samenwerking tussen de huisarts en de apotheker in de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen bevordert.
 • Heeft u aandachtspunten gekregen om kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op hun niveau te begeleiden.
Programma
09.00 uur         

09.30 uur

 
Ontvangst

Inleiding
Hanneke Kruidhof, voorzitter
 

09.50 uur
 

Wat maakt een oudere kwetsbaar? 
Spreker Laego
10.20 uur


 
Samenwerking tussen de apotheker en de huisarts verbetert de zorg voor de kwetsbare oudere.´
Harmke Verlinden
 
10.50 uur
 
Pauze
 
11.10 uur

 
Belangrijkste ziektebeelden van kwetsbare ouderen
Spreker Laego
 
11.40 uur

 
CVRM bij kwetsbare ouderen 
M. (Milad) Rahigh, openbaar apotheker, docent UU
 
12.30 uur
 
Lunch
 
13.30 uur 
Opsporen, herkennen en optimaliseren van medicatie bij kwetsbare patiënten met de ziekte van Parkinson 
Clementine Stuijt, klinisch apotheker medewerker Punt voor Parkinson
14.15 uur

 
FPZ bij patiënten met dementie 
Dr. Jaap Hoogeterp
 
15.00 uur
 
Pauze
 
15.20 uur


 
Samenwerking tussen de apotheker en de huisarts verbetert de zorg voor de kwetsbare oudere.´ 
Hana Softic en huisarts
 
16.00 uur

 
Communicatie met kwetsbare ouderen: hard en langzaam?
Lucie Douwes Dekker
 
16.45 uur

 
Take Home messages en afsluiting
Hanneke Kruidhof, voorzitter
 
17.15 uur Einde

  

 

Gerelateerde cursussen

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed

Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

De nascholing Demedicaliseren bij kwetsbare ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews. Daarbij is speciaal aandacht voor demedicaliseren. Tijdens de eerste dag komen geriatrische syndromen en psychofarmacie aan de orde.