Teamtraining: Bespreken en motiveren van therapietrouw

Om (kwetsbare) patiënten goed te coachen is inzicht nodig in karakteristieken, zorgen en angsten van patiënten. Maar ook inzicht in de eigen houding, en van het team, ten opzichte van therapietrouw en de invloed hiervan op de communicatie met deze patiënten.

Motiverend uitleggen, doorvragen wat het voor (kwetsbare) patiënten betekent om een bepaalde  aandoening te hebben, checken hoe het medicijngebruik in het dagelijks leven past en korte termijn patiëntgerichte doelen samen met de patiënt proberen te vinden worden besproken. Het probleemoplossend gesprek en de motivatiemeetlat worden aangereikt als hulpmiddelen om weerstanden bij de (kwetsbare) patiënten op te sporen en eventueel weg te nemen.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau mr. Theo Bollerman & Lucie Douwes Dekker, arts.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep? Vraag informatie aan.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

  • Heeft u inzicht in de invloed van patiëntkarakteristieken voor goed medicatiegebruik.
  • Heeft u inzicht in eigen normen en waarden ten aanzien van therapietrouw en goed medicijngebruik.
  • Heeft u inzicht in zorgen, angsten van patiënten en hoe daar mee om te gaan.
  • Kunt u patiëntgericht communiceren: uitgaan van kennis, motivatie, zelfvertrouwen, acceptatie en doel van de patiënt.
  • Heeft u inzicht in motiverende en demotiverende factoren bij therapietrouw.
  • Kunt u gebruik maken van het probleemoplossend gesprek als methode om samen met de patiënt de voor de patiënt juiste therapie te bepalen.
  • Kunt u de motivatie uitvragen m.b.v. een motivatiemeetlat.
  • Kunt u gesprekken met patiënten reflecteren en daar lering uittrekken voor de toekomst door het in het werkoverleg te bespreken.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen:
Toelichting programma - Snelle inventarisatie vraagpunten, verwachtingen
Inleiding Therapietrouw: Venijn zit in de START
Oefening interpretatie op 4 niveaus - reactie op emoties van patiënten
Nabespreking: valkuilen en mogelijke reacties
Patiëntkarakteristieken en hun invloed op medicatiegebruik
Zorgen, angsten en verwachtingen van patiënten
Vragen stellen en luisteren
Het Probleem Oplossend Gesprek
Beïnvloedingsstrategieën
Casus met nabespreking
Omgaan met veranderingen - korte oefening - conclusie
Onderzoek naar de acceptatie - Wet van Maier
Op zoek naar patiëntgerichte doelstellingen
Het motivatiegesprek m.b.v. motivatiemeetlat
Casus met nabespreking
Omgaan met weerstanden
Samenvatting leer- en aandachtspunten

Gerelateerde cursussen

Teamtraining: Samenwerken in het apotheekteam

De nascholing Samenwerken in het apotheekteam is bedoeld om de samenwerking binnen het apotheekteam te verbeteren. De nascholing gaat in op de persoonskernmerken en normen en waarden van de apotheekmedewerkers.